Poskytujeme servis sportovním klubům a svazům

378

Tělovýchovných
jednot a klubů

120 631

Registrovaných
sportovců

1 092

Sportovních
oddílů

27

Sportovních
svazů

10.07.2017

Do konce listopadu 2017 je potřeba zveřejnit finanční výkazy za rok 2015 ve Sbírce listin veřejného rejstříku, do konce roku 2017 pak výkazy za rok 2016. Po prázdninách Vás budeme informovat o podrobnostech.

26.04.2017

MŠMT v půlce dubna zveřejnilo zprávu o vyhodnocení žádostí podaných do programu IV. Celkem bylo podáno 88 žádostí, k podpoře bylo vybráno 68 žádostí. Žadatelé obdrží dotace v celkové výši 226 333 700 Kč.

14.03.2017

V minulých týdnech probíhaly nominace na nejlepší sportovce Prahy 4. Vítěze jednotlivých kategorií vybere odborná porota a výsledky se dozvíme na slavnostním vyhlášení v sobotu 1. dubna 2017. Medailonky nominovaných najdete v samostatném článku.

09.08.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo čtvrtý (poslední) seznam s přehledem žádostí podaných v rámci programu VIII.

více »
03.08.2017

Výkonný výbor České unie sportu (ČUS), který se sešel v Praze 2. srpna, vzal na vědomí informaci týkající se zahájení trestního stíhání předsedy ČUS, generálního sekretáře ČUS a České unie sportu.

více »
28.07.2017

Nejpozději do 1. 1. 2017 měly mít všechny spolky přizpůsobeny své stanovy a hlavně zápisy ve spolkovém rejstříku nové právní úpravě. Po tomto termínu začaly rejstříkové soudy kontrolovat splnění zákonných povinností.

více »
26.07.2017

Česká unie sportu obdržela usnesení o zahájení trestního stíhání právnické osoby. Usnesení je mj. založeno na předpokladu, že byly činěny kroky k navýšení zdrojů pro správu majetku ČUS a zajištění sportovní činnosti, což ovšem odpovídá stanovám ČUS. Mělo údajně dojít k neoprávněnému navýšení prostředků na provoz ČUS ve výši několika milionů korun.

více »
Další články
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.