Poskytujeme servis sportovním klubům a svazům

374

Tělovýchovných
jednot a klubů

121 189

Registrovaných
sportovců

1 119

Sportovních
oddílů

27

Sportovních
svazů

26.04.2017

MŠMT v půlce dubna zveřejnilo zprávu o vyhodnocení žádostí podaných do programu IV. Celkem bylo podáno 88 žádostí, k podpoře bylo vybráno 68 žádostí. Žadatelé obdrží dotace v celkové výši 226 333 700 Kč.

14.03.2017

V minulých týdnech probíhaly nominace na nejlepší sportovce Prahy 4. Vítěze jednotlivých kategorií vybere odborná porota a výsledky se dozvíme na slavnostním vyhlášení v sobotu 1. dubna 2017. Medailonky nominovaných najdete v samostatném článku.

28.02.2017

V souladu se stanovami Pražské tělovýchovné unie svolává výkonný výbor jednání 28. řádné valné hromady PTU, které se bude konat v kongresovém centru Hotelu Olšanka*** v úterý 16. 5. 2017 od 17 hodin.

23.06.2017

Poprvé v roce 2015 vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy program VIII s názvem „Organizace sportu v SK a TJ“ a přijalo přes 3000 žádostí. Všichni úspěšní žadatelé obdrželi poštou „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2016″, jehož součástí bylo účelové určení, podmínky použití dotace a podklady pro vyúčtování.

více »
22.06.2017

SK Motorlet Praha nabízí výměnou za vlastní demontáž a odvoz šatní skříňky a boxy.

více »
12.06.2017

Se zármutkem oznamujeme členským TJ/SK a sportovním svazům, jakož i širší sportovní veřejnosti, že dne 8. 6. 2017 po déletrvajícím onemocnění zemřel pan JUDr. Karel Kocura, člen Výkonného výboru Pražské tělovýchovné unie, předseda představenstva Association Club Sparta Praha z.s. a zároveň předseda kanoistického oddílu AC Sparta Praha.

více »
08.06.2017

V souladu s plánem hlavních úkolů na I. pololetí roku 2017 provádí MŠMT rozdělení státního rozpočtu na rok 2017 v oblasti sportu, konkrétně rozdělení neinvestičních prostředků vyčleněných pro program VIII, který je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot.

více »
Další články
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.