Poskytujeme servis sportovním klubům a svazům

390

Tělovýchovných
jednot a klubů

122 452

Registrovaných
sportovců

1 087

Sportovních
oddílů

27

Sportovních
svazů

10.09.2018

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2316 vyhlášení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze – poskytování jednoletých dotací na rok 2019 a víceletých dotací na období let 2019 – 2021. Předpokládaný objem finančních prostředků je stejný jako v předchozím roce.

17.08.2018

15.8. vláda schválila Akční plán sportu pro roky 2018 až 2019. Opatření MŠMT se zaměří na posílení sběru statistických dat zejména prostřednictvím Rejstříku sportovců. Příští rok by také měl být rozpočet na sport navýšen o miliardu korun určenou především na investice.

25.07.2018

K 1. 7. 2018 byl formou webové aplikace spuštěn Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. V první fázi dojde k zápisům střešních organizací a národních sportovních svazů, následovat budou zápisy jednotlivých TJ/SK.

12.09.2018

V úterý 11.9.2018 uveřejnilo MŠMT na svých internetových stránkách výzvu pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530, resp. podprogramu 133D 531 s názvem „Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“.

více »
11.09.2018

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2316 ze dne 30. 8. 2018 vyhlášení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze – poskytování jednoletých dotací na rok 2019 a víceletých dotací na období let 2019 – 2021.

více »
22.08.2018

Porada vedení MŠMT na svém 32. jednání dne 14. srpna 2018 schválila návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu MŮJ KLUB na období roku 2018. Jedná se o šestou část rozdělení finančních prostředků, v rámci které bylo podpořeno dalších 237 spolků.

více »
21.08.2018

Nepřehlédněte – příjemci jednorázových neinvestičních účelových dotací z prostředků hlavního města Prahy určených na sportovních akce konané v období od ledna do srpna 2018 musejí letos předložit hotové vyúčtování nejpozději do 30.9., tedy o několik měsíců dříve než v minulých letech.

více »
Další články
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.