MŠMT chystá na rok 2018 inovaci dotačního programu č. VIII

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo ve čtvrtek 5. 10. 2017 zprávu, ve které oznamuje záměr příští rok zjednodušit administraci dotačních žádostí jak pro kluby, tak pro své úředníky. Kluby by měly žádat o finance na sportovní činnost i na provoz a údržbu sportovních zařízení v rámci jednoho společného programu, do kterého MŠMT připraví větší objem finančních prostředků než v předchozích letech.

Praha, 5. října 2017 – Sportovní kluby letos dostaly z MŠMT výrazně více peněz než v loňském roce. V roce 2018 navíc MŠMT plánuje úpravu dotačních programů tak, aby podávání a zpracování žádostí bylo administrativně snazší a do klubů šlo ještě více peněz. Zatímco v loňském roce bylo pro kluby připraveno celkem půl miliardy korun (350 mil. z programu VIII. na činnost klubů a 150 mil. z programu IV. na provoz a údržbu), v letošním roce bylo jen na činnost klubů rozděleno 700 milionů korun. Z nově vypsaného programu IV. na provoz a údržbu by pak podle odhadů mělo odejít dalších minimálně 150 milionů korun.

Chceme, aby do budoucna financování klubů a financování svazů bylo řešeno přímo z ministerstva školství. Pro rok 2018 chystáme inovaci programu VIII. a jeho transformaci na program, který pracovně nazýváme Můj klub, kde by se žádalo o prostředky na činnost sportovních klubů a tělovýchovných jednot a prostředky na provoz a údržbu v jedné žádosti. Tím pádem by se nezvýšila administrativa z hlediska zpracování žádostí pro kluby a tělovýchovné jednoty, nezvýšila by se ani administrativa na MŠMT. Naopak bychom zásadně zvýšili objem prostředků v tomto programu a kluby by peníze dostávaly najednou a lépe by plánovaly,“ uvedl náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT Karel Kovář.

Zdroj: Aktuality MŠMT

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.