Nabízí nové vyhlášení programu MŠMT č.IV rovnou příležitost pro všechny?

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy udělalo – v posledních měsících bohužel již po několikáté – přešlap. Tentokráte se týká programu IV. – údržba a provoz sportovních zařízení na rok 2017.

Ministerstvo program IV. vyhlásilo spolu s ostatními programy, pak jej pozastavilo, pak jej zrušilo a včera znovu vyhlásilo. Pro dokreslení představy: toto všechno proběhlo v časovém horizontu téměř jednoho roku!

Stejně jako většina dotčených klubů jsem se ptal, co vlastně těm stejným ministerským úředníkům, kteří léta vyhlašovali program IV v takřka nezměněné podobě, začalo najednou vadit? Oficiálním zdůvodněním je dopis ministra, ve kterém uvádí, že program byl vypsán špatně a mimo jiné není zajištěno pravidlo transparentnosti a rovného přístupu.

Předpokládal jsem, že pokud ministerstvo vyhlásí program znovu, odstraní všechny neduhy předchozích vyhlášení, nedostatky ve formulacích apod. Bohužel se tak nestalo. S politování si dovoluji konstatovat, že nové vyhlášení programu obsahuje takovou diskriminaci, kterou jsem v dotačních programech doposud nezaregistroval.

Oprávněným žadatelem jsou totiž pouze organizace s celorepublikovou působností nebo jejich pobočné spolky. Jinými slovy za oprávněné lze považovat sportovní svazy a střešní organizaci (ČUS, ČOV, ČOS), které mohou žádat o dotace na údržbu a provoz sportovních zařízení, která mají ve svém vlastnictví. Dále  mohou o dotace žádat pobočné spolky (nikoliv členské spolky) těchto organizací, což v tomto případě splňují POUZE subjekty sdružené v České obci sokolské.

sokol_vrsovice

Zde jsou dvě fotografie tělocvičen. Jednu z nich vlastní pobočný spolek organizace s celorepublikovou působností, druhou vlastní „pouze“ členský subjekt střešní organizace. Vidíte nějaký rozdíl? Já ne! Vy asi taky ne?! Ale MŠMT ano! Pokud si takto ministerstvo představuje rovnou příležitost, tak český sport čekají temné časy.

 

Ing. Jaroslav Chvalný, předseda Pražské tělovýchovné unie a člen Výkonného výboru ČUS

 

 

Pozn.aut.: Tento článek nemá za cíl nějakým způsobem dehonestovat činnost České obce sokolské a jejich členů. Jejich činnosti si vážím. Ale také si vážím činnosti ostatních organizací a chci rovnou příležitost pro všechny.

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.