Pražské kluby reagují na nové vyhlášení programu na údržbu sportovních zařízení

V pondělí 2.10.2017 provedlo ministerstvo nové vyhlášení dotačního programu č. IV na provoz a údržbu sportovních zařízení na rok 2017, které (nejen) pražské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby zvedlo ze židle. Co na nové vyhlášení říkají členové Pražské tělovýchovné unie?

Pondělí 9. října 2017

FK Meteor Praha VIII, z.s. –  Ing. Miloslav Volf, předseda:

„Pokud je pravdou – jak je uvedeno ve stanovisku ČUS – že tělovýchovné jednoty a sportovní kluby kvůli tomu, že nejsou spolkem s celostátní působností a zároveň ani pobočným spolkem, nemohou vůbec žádat o finanční prostředky z nově vyhlášeného Programu IV, hrozí nám, ale i ostatním podobným organizacím v následujících týdnech a měsících existenční problémy. Nově vyhlášený Program IV totiž ani v nejmenším nenaplňuje původní představu, kterou MŠMT deklarovalo v důvodové zprávě o zrušení původního Programu IV, což je: ROVNÝ PŘÍSTUP K FINANČNÍM ZDROJŮM PRO VŠECHNY.“

TJ ABC Braník, z.s. – Ing. Alena Léblová, předsedkyně:

„Rozhodnutí MŠMT,  že o dotace mohou žádat pouze spolky s celostátní působností, se mi jeví jako naprostý nesmysl, neboť takových spolků je pouze „pár“. Jednostranné rozhodnutí ministerských úředníků staví spolky a jejich vedení do kritické situace, kterou lépe ani nedomýšlet. Relativně velký nárůst sportující mládeže posledních let a náklady na jejich sportování nelze krýt pouze z členských a oddílových příspěvků, i stát musí mít zájem na sportování mladých, ale i dospělých. Jedná se přece o zdraví našich občanů. Sportu zdar !!“

TJ REPUBLIKÁN, z.s. – JUDr. Jiří Soukup, předseda:

„TJ Republikán hodnotí způsob řešení jako naprosto nekompetentní s neznalostí situace reálného života malých, středních i větších tělovýchovných jednot/spolků, kterých je v ČR několik tisíc. Jako neziskové organizace zajišťující a organizující sportovní vyžití především mladé a seniorské generace stávajících a bývalých sportovců toto opatření považujeme za – neradi užíváme zprofanované slovo – likvidační. Ale skutečně je tomu tak – MŠMT přispívá k výraznému omezení sportovního života tisíců (reálné číslo) občanů ČR, kteří svůj způsob života vidí v aktivním pohybu a nikoli sezení „na gauči s lahví piva“. P.S.: Doporučujeme požádat partnerské Ministerstvo zdravotnictví o stanovisko, jak takto formulovaný program přispěje ke zdravotní kondici českého obyvatelstva (a budoucí finanční kondici českého zdravotnictví).“

Neděle 8. října 2017

TJ Bohemians Praha – Richard Šach, generální sekretář:

„Ministerstvo dělá jednu chybu za druhou, vždyť to přece nejde. Rovněž jsme ministrovi psali osobní dopis, jak je vidět, tak je to zbytečné. Máme čtyři tisíce členů, zabezpečujeme alespoň optimální podmínky, na údržbu bychom přitom potřebovali několik milionů. Asi budeme muset nějakou halu prodat na komerční účely, aby z ní někdo pak udělal vietnamskou tržnici. Nebo to nebudeme moct dál provozovat, což samozřejmě hrozí. Budeme se ale maximálně bránit.“

Český veslařský klub Praha z.s. – Tomáš Polanecký, člen správního výboru:

„Nejen termín, do kdy má člověk stihnout poslat žádost, ale i způsob výpočtu dotace je pro mne zarážející. Za prvé se vychází ze sumy vybraných příspěvků, která činí po přepočtu 13 % dotace. V praxi to znamená, že spolek, který vybírá nejvyšší příspěvky, dostane největší podíl dotace. Za druhé se vychází z účetní hodnoty majetku spolku. Pokud srovnáme dva naprosto stejné objekty se stejnými provozními náklady – ovšem zaúčtované např. v roce 1955 a 2016 – dostaneme rozdílné výsledky. Účetní hodnota prvého objektu je např. 1.600.000 Kč, což s ohledem na dobu kolaudace je suma obrovská a odpovídá cenové hladině tehdejší doby. U druhého rozměrově stejného objektu ovšem kolaudovaného a zaúčtovaného v roce 2016, může klidně účetní hodnota činit 60.000.000 Kč. Opět to odpovídá cenové hladině v době stavby. Oba objekty dostanou 72 % dotací, aniž by se zohlednila náročnost provozu a údržby. Opět to v praxi znamená, že čím starší objekt (a tím náročnější údržba), tím nižší dotace. Z toho mi vychází, že ministerský úředník má představu že moderní stavba potřebuje na svůj provoz násobně vyšší částky než stavba 60 let stará. Kde je ona slibovaná rovnost, transparentnost, přehlednost apod. mi zůstává utajeno. Doufám, že tento předvolební dárek z pera vládnoucí strany bude sportovci zohledněn při volbách.“

Pátek 6. října 2017

Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. – Ing. Radek Trhlík, předseda:

„Nedávný krok ministerstva, kterým v uplynulém období zřídilo dotační program VIII a zajistilo tak zcela transparentní přísun finančních prostředků pro sportující mládež přímo do klubů, jsme velmi uvítali a ocenili, stejně jak navýšení prostředků v tomto programu pro letošní rok. Za to patří ministerstvu velký dík. Aktuální rozhodnutí o rozdělení prostředků v programu IV jde však zcela opačným směrem. Nerozumíme proč a rozhodnutí považujeme za velmi nešťastné, vadné. Pevně věříme, že jej MŠMT může ještě pro letošní rok napravit!“

Tělovýchovná jednota Jiskra Praha, z.s. – Ing. Jiří Martínek, předseda:

„Vyhlášení programu na údržbu takto pozdě a s takovými složitými podmínkami pro dobrovolné sportovní spolky svědčí o naprosté nekompetentnosti a neznalosti činnosti sportovních spolků od úředníků MŠMT, kteří navíc mají v popisu práce právě podporovat tuto činnost na běžné masové základně. MŠMT chce asi tyto dobrovolné sportovní aktivity co nejvíce znepříjemnit a omezit na místo jejich podpory.“

Čtvrtek 5. října 2017

Český Yacht Klub – Ing. Jan Šilhavý, předseda:

„Kroky odpovědných činitelů MŠMT – včetně pana ministra, jsou alibistické a zcela nekompetentní. Jak mohou zrušit vypsání pro „chybu“ až rok po jeho zveřejnění? Co tedy celou tu dobu dělali? Na druhé straně ani nevíme, o jakou chybu ( a jak závažnou) se jednalo. Mám silný dojem, že se projevila obava úředníků ze zodpovědnosti za výsledky jejich práce. Jde pouze o jejich alibi, bez ohledu na tristní dopady na sportovní organizace. A jaký může pak být pan ministr manažer, když si něco takového nechá od svých podřízených líbit a jen jim to schválí? A dozvíme se vůbec, kdo je za tuto „chybu“ zodpovědný a jak byl za nekvalitní práci potrestán?“

Sportovní klub Start Praha z.s. – František Hadaš, předseda sportovního klubu:

„O prostředky na provoz se vždy žádalo skrze střešní organizace a najednou – dle sdělení MŠMT – není možné, aby střešní organizace rozdělovaly finanční prostředky subjektům, které nejsou jejich pobočnými spolky. PROČ? Tímto jednoduchým způsobem odstřihli od programu IV. tisíce sportovních klubů a sportovních jednot. Ministerstvo nás dostalo do velmi nepříjemné situace. Finanční prostředky, které bychom za normálních podmínek dali na sport, budeme muset použít na dofinancování údržby sportovních areálů a energii.“

Tenisový klub LTC 1927 Praha-Michle, z. s. – Ing. Milan Novák, předseda výkonného výboru:

„Stát se může rozplakat nad každým feťákem a gamblerem – kolik stojí nás daňové poplatníky ty různé úřady koordinátorů prevence? A tak raději likvidujeme nekompetentními rozhodnutími malé sportovní kluby. Co je lepší? Sport jako prevence různých závislostí, anebo příspěvky na injekční stříkačky, aby to chudáci feťáci nějak přežili?“

FK Admira Praha z.s. – Mgr. Jan Martinic, jednatel:

„Po přečtení podmínek ve vyhlášeném programu MŠMT č. IV  na provoz sportovních zařízení jsem nevěřil vlastním očím a znění jsem si musel přečíst 3x, abych se ujistil, že čtu dobře. Takové podmínky, podle mého názoru, není schopno splnit cca 80 % původních žadatelů. Jednoznačně se jedná o absolutní neznalost struktury a organizace tělovýchovných jednot a sportovních klubů v ČR, to v lepším případě anebo… ten horší případ snad nebudu ani komentovat. Žádáme MŠMT, aby urychleně zjednalo nápravu a nehnalo sportovní kluby do neřešitelných problémů.“

Středa 4. října 2017

Tělovýchovná jezdecká jednota Přední Kopanina, z.s. – Vlasta Kadlecová, člen výboru:

„Dovolujeme si tímto požádat vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o přehodnocení nově nastavených podmínek dotačního Programu IV. na provoz a údržbu sportovních zařízení tak, aby odpovídal reálné situaci sportovních organizací v České republice a zajistil kontinuitu financování nestátních neziskových sportovních organizací, které vlastní a spravují sportovní areály.“

Český veslařský klub Praha z.s. – Josef Blecha, předseda správního výboru:

„…nové vypsání bylo naprosto zmatečné… Za 14 dní se při všech požadavcích nedá žádost připravit a podat. Je jasné, že termíny jsou nesplnitelné. Sportu se věnuji již šedesát let, zpočátku aktivně, vrcholově. Později jako funkcionář. Již 33 let jsem předsedou veslařského klubu, ale takovýto přístup k finančnímu zajištění nebo pomoci sportu jsem nezažil.“

TJ Sokol Cholupice, z.s. – Ladislav Polanecký, předseda výboru:

„… úředníkům v čele s panem ministrem by prospělo sejít dolů mezi řadové dobrovolníky, kteří doslova škemrají o nějakou finanční podporu, aby dostali mladé lidi na svá sportoviště. Osobně bych chtěl vidět pana ministra, jak třeba trénuje šestiletý kluky pravidelně, minimálně dvakrát týdně a ještě obětuje jeden den z víkendu zcela zdarma. Potom by ho možná přešla chuť neustále měnit podmínky finančních podpor… Výsledek rozhodnutí MŠMT je výsměchem všem sportovcům…“

Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s. – Ing. Vladimír Hrabák, tajemník:

„Zavedením nových podmínek – vyloučením dlouhodobého pronájmu a požadavkem na celostátní působnost – ministerstvo z programu „vyšachovalo“ asi naprostou většinu klubů.“

Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s. – Ing. Martin Vaculík, předseda:

„Věříme, že se jedná pouze o nedorozumění, které se rychle vysvětlí. Není možné, aby zásady Fair Play byly hrubě pošlapávány. Rovný přístup k dotacím považujeme za základní pravidlo financování sportu. Výpadek dotace na údržbu je vážným zásahem do ekonomiky naší TJ a v současné době si nedovedeme představit, jak jej nahradíme.“

Sportovní klub Motorlet Praha, spolek – JUDr. Petr Suchý, předseda výboru:

„Po seznámení se s novým vyhlášením programu č. IV se cítí náš sportovní klub diskriminován. Podle nás byly finanční prostředky na provoz a údržbu jedny z nejtransparentnějších nákladových položek, které byly jednoduše kontrolovatelné. Pokud tyto prostředky nebudou státem poskytnuty do základních článků sportovního prostředí, výrazně se naruší provozní chod velkého množství sportovních zařízení. Je třeba si uvědomit, že v těchto zařízeních probíhá nejen sportovní činnost oddílů v rámci sportovního klubu, ale že jsou využívána také širokou veřejností.“

Chcete nám sdělit svoje postřehy, připomínky, prezentovat svůj postoj? Napište nám je prosím na e-mailovou adresu nespurkova@ptupraha.cz.

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.