Sportuj s námi 2018

Projekt České unie sportu „Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2018. Cílem tohoto sportovního projektu je aktivněji zapojit širokou veřejnost – zejména děti a dospívající – do sportování a také zvýraznit ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti.

Dalším úkolem projektu je zachovat dostupnost sportovních aktivit neorganizované veřejnosti a nabídnout příležitost všem věkovým skupinám. Akce budou vybírány tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky. Organizátoři akcí zařazených do projektu dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

Přihlášení do projektu pro rok 2018 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017, a to přes elektronickou přihlášku (formulář), kterou najdete na webu: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné. Jsou to:

1) organizátor musí být členským subjektem ČUS (členské číslo najdete v IS ČUS, příp. na naší internetové stránce v sekci Sportovní kluby);
2) akce je určena široké veřejnosti;
3) minimální počet aktivních účastníků je 100 (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
4) akce by měla být určena pro více věkových skupin (přednost mají akce pro mládež);
5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Více informací můžete získat na stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz.

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.