Nezapomeňte na výroční zprávu!

V roce 2016 vyhlásilo MŠMT program VIII s názvem „Organizace sportu v SK a TJ“ na rok 2017. Všichni úspěšní žadatelé obdrželi poštou „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017″, jehož součástí bylo účelové určení, podmínky použití dotace a podklady pro vyúčtování. Jednou z podmínek příjemce státní dotace bylo také sestavení a zveřejnění výroční zprávy.

V Rozhodnutí MŠMT v části „Další podmínky“ jsou uvedeny povinnosti příjemce dotace, mezi kterými je mimo jiné v odstavci 16. povinnost zpracovat a zveřejnit hodnotící výroční zprávu za období, v němž byla dotace poskytnuta, a to nejpozději do 30. června následujícího roku. Všechny tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které obdržely dotace z programu VIII v roce 2017, jsou povinny zpracovat výroční zprávu za rok 2017 nejpozději do 30.6.2018.

Dle pokynů MŠMT musí zpráva obsahovat roční statistický výkaz o členské a organizační základně a dále finanční výkazy (rozvahu a výkaz zisku a ztráty v případě, že TJ/SK vede tzv. podvojné účetnictví a přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a zdrojích v případě, že TJ/SK vede jednoduché účetnictví). Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT do sekce Dokumenty organizace.

Pražská tělovýchovná unie již dříve zpracovala vzor, kterým se můžete při sestavování vlastní výroční zprávy inspirovat:

Upozornění:
Jednou z nejčastějších formálních chyb, se kterou se pracovníci MŠMT setkávali při posuzování žádostí o dotace z programu VIII, bylo chybějící razítko a podpis statutárního zástupce na výroční zprávě či na přiložených finančních výkazech. Nezapomeňte všechny dokumenty podepsat, případně orazítkovat (pokud Váš klub razítko používá).

————————————————————————————-

ukladani_vyrocni_zpravy

————————————————————————————-

ukladani_vyrocni_zpravy2

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.