MŠMT má téměř zpracované seznamy programu Můj klub 2018

4. seznam úspěšných žadatelů byl zveřejněn před více jak měsícem, zbylé seznamy by však měly následovat. Zatím si kluby mohou samy spočítat výši dotace podle bodového zisku aktivity své mládežnické základny. Níže naleznete způsob výpočtu dotace.

Dle informací, které má ČUS z MŠMT, by měla být tento čtvrtek, tedy 2.8.2018, na stránkách MŠMT uveřejněna pátá část rozdělení dotačního programu MŮJ KLUB. Zřejmě poslední část rozdělení by měla následovat cca za 3 týdny.

Kritériem pro věcné hodnocení žádostí je aktivita dětí a mládeže, která dělí členy na tři hlavní kategorie. Na základě kategorizace členské základny dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let je žadateli následně vypočten bodový zisk, a to násobkem jednoho bodu za každého člena a koeficientu dané kategorie či podkategorie. Dle informací ČUS byla hodnota bodu stanovena na 500 Kč.

Kategorie a koeficienty:

A)      Děti a mládež od 6 do 23 let cvičící min. 1x týdně (koeficient 1)

B)      Děti a mládež od 6 do 23 let cvičící min. 2x týdně:

 1. věkové rozhraní 6 až 10 let (koeficient 2)
 2. věkové rozhraní 11 až 16 let (koeficient 3)
 3. věkové rozhraní 17 až 23 let (koeficient 2)

C)      Děti a mládež od 6 do 23 let cvičící min. 2x týdně, kteří se zároveň účastní 6 oficiálních soutěží, které pořádá sportovní svaz, za rok:

 1. věkové rozhraní 6 až 10 let (koeficient 4)
 2. věkové rozhraní 11 až 16 let (koeficient 6)
 3. věkové rozhraní 17 až 23 let (koeficient 4)

Násobkem hodnoty 1 bodu a příslušného koeficientu je vypočtena výše finančních prostředků na jedno dítě/mládež v příslušných kategoriích. Kluby ovšem nemohou získat vyšší dotační částku, než o jakou sami požádali.

A)      Dítě/mládež 6 – 23 let cvičící min. 1x týdně      = 500 Kč

B)      Dítě/mládež 6 – 23 let cvičící min. 2x týdně:

 1. 6 – 10 let                                                             = 1 000 Kč
 2. 11 – 16 let                                                           = 1 500 Kč
 3. 17 – 23 let                                                           = 1 000 Kč

3)      Dítě/mládež 6 – 23 let cvičící min. 2x týdně + účast na 6 soutěžích:

 1. 6 – 10 let                                                             = 2 000 Kč
 2. 11 – 16 let                                                           = 3 000 Kč
 3. 17 – 23 let                                                           = 2 000 Kč

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.