Vyúčtování magistrátního programu III. za 1. pololetí 2018

Nepřehlédněte – příjemci jednorázových neinvestičních účelových dotací z prostředků hlavního města Prahy určených na sportovních akce konané v období od ledna do srpna 2018 musejí letos předložit hotové vyúčtování nejpozději do 30.9., tedy o několik měsíců dříve než v minulých letech.

Novinka se týká všech tří částí vyhlášeného programu III. Sportovní akce, tedy podprogramu III. A Sportovní akce mezinárodního významu, III. B Sportovní akce celostátního významu i III. C Sportovní akce celopražského významu.

Vyúčtování je třeba předložit na určeném formuláři, který je třeba vyplnit ve speciálním počítačovém programu Software602 Form Filler. Formulář i program si můžete stáhnout přímo z magistrátních webových stránek.

Nezapomeňte, že přidělené finanční prostředky mohou být použity na pronájmy sportovišť a nezbytných prostor k zajištění akce, propagaci akce, organizační a technické zabezpečení, ceny pro účastníky a náklady na zajištění účasti dobrovolníků při organizaci akce. Magistrát také letos aktualizoval své zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.