MŠMT vyhlásilo investiční program na období 2019/2020

V úterý 11.9.2018 uveřejnilo MŠMT na svých internetových stránkách výzvu pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530, resp. podprogramu 133D 531 s názvem „Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“.

Žádosti o dotace mohou podávat spolky (a pobočné spolky) splňující podmínky stanovené občanským zákoníkem a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost. Žádosti o dotace jsou přijímány v období od 11.9. do 15.10.2018.

Magistrát hl. m. Prahy zároveň rozeslal výzvu s nabídkou kofinancování pro ty sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které nedisponují dostatkem finančních prostředků z vlastních zdrojů k předepsané minimální spoluúčasti na celkových nákladech investičního záměru. V případě zájmu TJ/SK je třeba zaslat kopii ministerské žádosti na Magistrát do 15.10., aby mohl být záměr včas předložen k projednání Zastupitelstvu. Kontaktní osobou pro dotazy na kofinancování je Bc. Zdeněk Hübner.

Kompletní vyhlášení včetně příloh a odkazu na online formulář pro podávání žádosti najdete na stránkách MŠMT.

Dodatek č. 1 k Výzvě V3 Sport, investice 2019/2020

Případné dotazy můžete adresovat na pracovníky MŠMT na telefonním čísle +420 234 815 122 (pondělí až pátek od 9:30 do 11:30 hod.), případně na pracovníky PTU – viz kontakty.

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.