Výzva MŮJ KLUB 2019 byla zveřejněna!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo ve čtvrtek 27.9.2018 výzvu MŮJ KLUB 2019. Výzva je zaměřena na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

Oprávnění žadatelé – sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které evidují minimálně 12 osob ve věku do 23 let a vybírají členské příspěvky min. 100 Kč/osobu a rok – mohou podávat žádosti prostřednictvím systému IS-SPORT, který najdete na webu http://is-sport.msmt.cz.

Systém bude pro podávání žádostí aktivován nejpozději do pondělí 8. října.

Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. října 2018.

Pro zjednodušení a zrychlení administrace programu je doporučeno, aby žadatelé před vyplněním žádosti použili KALKULAČKU MŮJ KLUB – tedy tabulku, která žadatelům pomůže na základě údajů o členské základně určit maximální výši dotace, kterou mohou získat.

Více informací najdete ve vyhlášení a přílohách:

VYHLÁŠENÍ „MŮJ KLUB 2019“
Příloha č. 1 – Rozpočet
Příloha č. 2 – Avizo vratky

Zdroj: MŠMT

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.