MŠMT vyhlásilo program SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR ZPS

Sportování bez bariér 2019 se dělí na čtyři dotační výzvy – sportovní reprezentace ZPS, podpora spolků s celostátní působností, podpora TJ a SK ZPS a významné sportovní akce ZPS. Sportovní spolky sdružující handicapované sportovce tak letos mohou samy podat žádost a získat dotaci na svůj provoz.

Výzva č. 3 Sportování bez bariér 2019 nazvaná PODPORA SK A TJ ZPS  je určena na podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot zaměřených na zdravotně postižené sportovce s regionální působností. TJ/SK musí mít minimálně 5 členů ZPS sportujících v průměru alespoň 1x týdně v průběhu kalendářního roku, tedy provozujících sport na rekreační úrovni nebo alespoň 1 člena ZPS provozujícího výkonnostní sport, tzn. sportujícího v průměru minimálně 2x týdně v průběhu kalendářního roku, a navíc se pravidelně účastního sportovních soutěží alespoň 4x do roka.

Žádosti do programu Podpora SK a TJ ZPS se podávají do 30. listopadu 2018 prostřednictvím informačního systému MŠMT IS-SPORT.

Způsobilé výdaje jsou definované v širší působnosti než má např. program Můj klub – kromě tradiční definice „zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku“ se ve výzvě pro ZPS objevují i položky jako úhrada nákladů na účast talentovaných sportovců na mezinárodních akcích v ČR i v zahraničí, poplatky střešní organizaci nebo údržba a provoz kanceláře (max. do výše 10%).

Naopak dotaci nelze použít například na investice (pořízení hmotného nebo nehmotného majetku nad rámec 40, respektive 60 tisíc Kč), finanční leasing, výdaje na rehabilitační a fyzioterapeutické aktivity, které nenavazují na realizaci výkonnostního sportu, a výdaje na rekreační a ozdravné pobyty.

Kompletní text výzvy naleznete ZDE.

Zdroj: MŠMT

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.