Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech

Součástí vyúčtování dotace z programu Můj klub za rok 2018 je také tabulka s názvem „Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech“. Do soupisu je potřeba uvést veškeré mzdové náklady zaměstnanců klubu (HPP, DPČ i DPP), které byly hrazeny z dotace, ale také náklady na trenéry OSVČ.

Náklady na odměny trenérů, cvičitelů a jejich asistentů, náklady na odměny správců sportovních areálů, zaměstnanců provádějících opravy a údržbu v tělocvičnách a na hřištích atd. je potřeba uvádět jmenovitě – tzn. co člověk a měsíc, to jeden řádek v tabulce. Jinými slovy, náklady je potřeba rozepsat tak, aby pracovníci ministerstva byli schopni zkontrolovat, že kluby dodržely podmínky stanovené v Rozhodnutí.

Tabulka, která je k dispozici na webu MŠMT, je vytvořena ve Wordu. Pro zjednodušení práce vytvořila Česká unie sportu obdobnou tabulku v Excelu. Tato tabulka obsahuje nejen políčka pro identifikaci příjemce dotace a vyplnění dalších základních údajů, ale také vzorce (součty, procentuální vyjádření poměru čerpaných mzdových nákladů k celkové dotaci). Tabulku najdete pod tímto odkazem: Soupis mzdových nákladů.

V případě dotazů (ať už k tabulce mzdových nákladů, nebo k vyúčtování a vypořádání dotace) nás neváhejte kontaktovat na e-mailu nespurkova@ptupraha.cz .

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.