PTU uzavřela smlouvu o spolupráci s IPR

04.03.2019

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Získává, spravuje a aktualizuje data důležitá pro rozvoj města a zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty.

IPR je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je hl. m. Praha a která spolupracuje na významných rozhodnutích v urbanistické oblasti. V roce 2017 začala jednání mezi Pražskou tělovýchovnou unií a IPR na základě sdíleného zájmu o přehled pražských sportovišť. Obě instituce v té době měly ve svých databázích starší informace, které bylo třeba aktualizovat.

Hlavní překážku tvořila odlišnost obou databází, které sice shodně zpracovávaly informace o pražských sportovních zařízení, ovšem každá velmi specifickou formou. Pracovníci IPR se zaměřovali spíše na přesné katastrální vyměření, databáze PTU naopak pracuje pouze s adresou a hlouběji se zajímá o hřiště jako takové. Obě organizace věnovaly vysoké úsilí tomu, aby jednotlivé rozdíly překonaly a našly společnou cestu ke dlouhodobé spolupráci.

V letech 2017 a 2018 proběhl pod hlavičkou PTU velký průzkum pražských sportovišť nabízejících prostor pro organizovaný sport – na základě svých historických dat i podkladů o sportovních areálech od IPRu. Díky němu má Pražská tělovýchovná unie i IPR k dispozici jeden z nejaktuálnějších přehledů sportovišť v Praze – obsahující nejen prostory jejích členů, ale také stadiony, hřiště a bazény státních či soukromých správců.

Na začátku roku 2019, po dvou letech neoficiální nicméně velmi vstřícné kooperace, byla podepsána Smlouva o spolupráci mezi Pražskou tělovýchovnou unií, Českou unií sportu a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Obě organizace se v ní zavázaly nadále vyvíjet aktivity spočívající ve vzájemné spolupráci v oblasti podpory sportovní činnosti na území kraje hlavní město Praha v oblasti vytváření, naplňování a aktivního využití databáze sportovišť pro organizovaný sport na území kraje hl. m. Prahy v IS ČUS. Důležitou součástí smlouvy je bezplatné předávání veškerých dohodnutých dat mezi jednotlivými stranami.

Veřejnou část databáze Sport v Praze, kterou spravuje Pražská tělovýchovná unie, naleznete na pražské krajské stránce ZDE.

V případě, že víte o nějaké vhodné aktualizaci dat, neváhejte se na naše pracovníky s touto informací obrátit.

Ing. Jaroslav Chvalný, předseda PTU

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.