Zpráva o průběhu a závěrech 30. VH PTU a předání ocenění

24.05.2019

Ve středu 15. 5. 2019 proběhlo v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3 jednání 30. valné hromady Pražské tělovýchovné unie. Na jednání byli pozváni zástupci celkem 393 členských tělovýchovných jednot a sportovních klubů a zástupci 27 členských sportovních svazů. 12 žen bylo oceněno za významný přínos v oblasti pražského sportu.

Podle zjištění valnou hromadou ustavené mandátové komise se dostavilo a bylo přítomno celkem 93 delegátů (22,1%), z toho 80 delegátů TJ/SK (20,4%), tedy více jak jedna pětina požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU, a dále 13 delegátů svazů (48,1 %), tedy více jak jedna pětina požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU, když na základě tohoto zjištěného stavu v souladu s článkem V./A/2 stanov PTU byla 30. valná hromada PTU prohlášena jako řádná a tedy také jako usnášeníschopná.

Před vlastním zahájením na návrhy pražských svazů a v gesci předsedy PTU Ing. J. Chvalného byla veřejně, v moderaci místopředsedy PTU Ing. M. Vaculíka, prezentována a společensky oceněna dlouhodobá aktivní činnost celkem 12 pražských ženských osobností v různých sportovních odvětvích. Jejich osobnostní sportovní profily a fotografie z předávání ocenění jsou zveřejněny níže.

Po schválení programu a procedurálních záležitostech, pak byly předneseny předsedou PTU zprávy o činnosti a hospodaření VV PTU za  období od 29. VH PTU konané dne 15.5.2018 a také doplňující komentáře, včetně video-presentace a případné korekce k dříve zaslaným podkladovým materiálům; v rámci schváleného programu byla také přednesena zpráva kontrolní komise PTU jejím předsedou F. Hadašem.

V rámci rozpravy, resp. k dotazům delegátů zejména k dalším aktuálním výhledům veřejné dotační podpory sportu, předseda PTU zdůraznil, že „nový“ vývoj státní podpory bude do značné míry závislý na tom, zda Sněmovna v opakovaném hlasování po senátním vetu znovu schválí technickou novelu zákona o podpoře sportu, resp. zda či nikoli bude mimo jiné ustavena Národní sportovní Agentura .

Hlasováním k původně předloženým návrhům pak 30.valná hromada Pražské tělovýchovné unie, z.s. dospěla především k těmto závěrům:

A. Valná hromada PTU vzala na vědomí:

  1. Zprávu o činnosti výkonného výboru PTU za období od 15. 5. 2018 do 15. 5. 2019,
  2. Informativní přehled o stavu (ne)plnění základních členských povinností TJ/SK za r. 2018,
  3. Zprávu kontrolní komise PTU.

B. Valná hromada PTU schválila:

  1. Výsledek hospodaření PTU za rok 2018, včetně úpravy základního jmění PTU,
  2. Rozpočet PTU na rok 2019.

JUDr. Alexander Vachta, sekretář pracovního předsednictva 30. VH PTU

Poznámka: úplný soubor všech usnesení 30. VH PTU naleznete k dispozici ZDE.

OCENĚNÍ VÝZNAMNÝCH ŽEN PRAŽSKÉHO SPORTU

Celkem 12 pražských svazů vyzdvihlo práci svých členek, kterým na začátku 30. valné hromady PTU předseda Ing. Chvalný předal diplomy s čestným oceněním.

Jedná se již o pátý rok, kdy v úvodu jednání valné hromady Pražské tělovýchovné unie byly oceněny sportovní osobnosti. Po trenérech, rozhodčích, funkcionářích a zasloužených pracovnících se výkonný výbor PTU v pátém ročníku rozhodl ocenit významné ženy pražského sportu.

Každý z 27 svazů sdružených v Pražské tělovýchovné unii mohl nominovat na ocenění ženskou osobnost, která se zasadila o rozvoj daného sportu, a to bez ohledu na činnost či funkci, kterou vykonává. Nakonec se sešlo 12 jmen osobností, jejichž práce si dle mateřských svazů zaslouží ocenění.

img_20190515_172534img_20190515_172602a

 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Brejlová (Pražský basketbalový svaz) – dlouholetá hráčka basketbalu, která po ukončení aktivní sportovní kariéry založila basketbalový klub HB Basket Praha. Ten se i přes krátkou historii brzy dostal mezi nejlepší oddíly v České republice a díky úspěchům se žactvem je od roku 2012 Sportovním střediskem talentované mládeže.

Lenka Fulínová (Pražský veslařský svaz) – dříve závodní veslařka, nyní hospodářka Veslařského klubu Blesk, která aktivně spolupracuje se svazem, a to jak v oblasti získávání dotací určených pražským klubům, tak jako prostředník mezi jednotlivými oddíly, svazem a Magistrátem. Nadále se aktivně věnuje veslování v kategorii masters.

Eliška Gavalcová (Pražský volejbalový svaz) – od roku 1991 velmi úspěšná trenérka mládeže v PKV Olymp Praha, ředitelka Českého poháru žákyň. Je držitelkou plakety ČVS za zásluhy, medaile Dr. Otakara Koutského za výjimečné zásluhy o rozvoj volejbalu a odchovala několik reprezentantek.

Eva Haniaková (Pražský fotbalový svaz) – od šedesátých let hráčka ženského fotbalu za Slavii Praha, následně kapitánka týmu v rakouském klubu DFC Heidenreichstein. Od roku 2002 trenérka mládeže v AC Sparta Praha, nyní manažerka mládeže. V roce 2014 se stala držitelkou ceny dr. Václava Jíry.

Alena Hořká (Pražský gymnastický svaz) – od svých 11 let aktivní gymnastka, přebornice Prahy, po ukončení vlastní sportovní činnosti se věnovala zejména trenérské činnosti a rozhodování. Působí jako mezinárodní rozhodčí, je lektorkou školení pro rozhodčí v celé ČR a členkou VV pražského svazu.

Lucie Chytrá (Krajský svaz juda hl. m. Prahy) – jako studentka FTVS UK reprezentovala ČR na univerziádě v Bělehradě, následně se pravidelně úspěšně účastnila evropského i světového poháru. nyní trénuje mladé judistky v Kladně a svém mateřském oddíle v Kralupech.

Martina Krábková (Pražský svaz pozemního hokeje) – úspěšná členka největšího klubu poz. hokeje v ČR – SK Slavia Praha, se kterým získala mistrovské tituly i účast na Poháru mistrů evropských zemí. Po ukončení kariéry se věnuje trénování mládeže a funkcionářské činnosti v klubu i svazu.

Jana Pikorová (Pražský tenisový svaz) – úspěšná tenistka, držitelka mistrovského titulu ČR, i Evropy seniorů. Téměř 40 let pracovala jako trenérka mládeže v I. ČLTK Praha, od roku 1978 až dodnes má na starosti týmy sběračů na významných tenisových akcích v ČR (např. Davis Cup, Fed Cup).

Růžena Přibylová (Pražský šachový svaz) – po 25 letech práce pro časopis Československý šach převzala na svá bedra i vydavatelské otěže. Vedle toho je jedním z pilířů funkcionářského týmu klubu Dopravní podnik Praha. Věnuje se šachové výchově dětí, organizuje turnaje a stále sama aktivně usedá za šachovnici.

Vlasta Syslová (Sport pro všechny Praha) – dlouhodobá dobrovolnice v oblasti zdravotní tělesné výchovy jako cvičitelka i lektorka. Vedoucí Komise zdravotní tělesné výchovy ČASPV, každoročně organizuje celostátní semináře. Přispívá do časopisů a odbornými referáty rovněž na konferencích zdravého životního stylu.

Jaroslava Weberová (Pražský atletický svaz) – od devadesátých let trenérka mládeže při ZŠ Jeseniova, od přípravky až po dorostence. Byla členskou komise mládeže Českého atletického svazu, propaguje program Atletika pro děti v Praze i celé ČR. Spoluautorka projektu Kinderiáda, technický delegát atletických soutěží žáků.

Elvíra Zamrazilová (Česká jezdecká federace – oblastní výbor Praha) – dlouholetá členka jezdeckého oddílu TJ Orion Praha. Za svoji aktivní trenérskou kariéru přivedla k jezdeckému sportu a následně vychovala desítky dětí. Voltižní činnosti se věnuje i s dětmi postiženými, v disciplíně nazvané paravoltiz.

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.