Máte zápis v Rejstříku sportu MŠMT?

Na začátku července 2018 byl spuštěn Rejstřík sportu MŠMT, což je informačním systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních.

Sportovní organizace, které nesdružují jiné sportovní organizace (tedy tělovýchovné a tělocvičné jednoty a sportovní kluby) a které žádají o podporu ze státního rozpočtu, měly povinnost zapsat údaje do Rejstříku sportu MŠMT do 30.6.2019. Bylo potřeba tam zapsat údaje jako např. název, sídlo a identifikační číslo sportovní organizace, předmět její hlavní činnosti a předmět činnosti v oblasti sportu, případně členství v jiné sportovní organizaci. Dále pak např. jméno a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu sportovců a trenérů evidovaných u TJ/SK.

Přestože za většinu TJ/SK tuto povinnost splnily střešní organizace a svazy, které měly na provedení zápisu čas pouze do 31.12.2018, je určitě lepší si zápisy v Rejstříku sportu MŠMT zkontrolovat.

Pokud není organizace registrována, najde v horní části stránky 4 nabídky:

  • Sportovní organizace
  • Sportovci a trenéři
  • Sportovní zařízení
  • Registrace do Rejstříku

rejstrik_uvod

Vzhledem k tomu, že je v rejstříku zapsáno přes 22 tis. organizací, je vhodné pro snazší vyhledávání – a to jak v sekci „Sportovní organizace“, tak v sekci „Sportovci a trenéři“ – používat filtry. Vyhledávat lze např. podle názvu nebo IČ.

V sekci „Sportovní organizace“ jsou u každého spolku uvedeny základní údaje, ale také např. datum, kdy byla sportovní organizace zapsána do rejstříku, nebo informace o tom, kdo organizaci zapsal (ve sloupečku „Zapisující IČ“). Ve sloupci „Zdroj“ lze najít informaci o tom, zda zápis provedla sama organizace (tzn. má registraci v rejstříku) – v tom případě je v tomto sloupci uvedeno „Žádost“, nebo zda zápis provedla střešní organizace nebo svaz a samotná TJ/SK se zatím neregistrovala – v tom případě je zde uvedeno „CSV“.

rejstrik_zdroj

 

V sekci „Sportovci a trenéři“ je také patrno, zda organizace provedla vlastní zápis, nebo zda údaje zde uvedené pocházejí ze zápisů střešních organizací a svazů.

sportovci_a_treneri

Zkontrolujte si „detail zápisu“. Pokud zápis provedl svaz nebo střešní organizace, neuvidíte konkrétní členskou základnu, ale pouze číselné údaje. Pokud chcete mít nad členskou základnou uvedenou v rejstříku kontrolu, je potřeba se zaregistrovat a vložit vlastní údaje.

Více informací najdete v přiloženém manuálu.

Pokud v manuálu nenajdete, co potřebujete, můžete se obrátit na pracovníky PTU na tlf.: 261 215 365 nebo e-mailové adrese info@ptupraha.cz.

Ing. Veronika Nešpůrková

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.