MŠMT zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o investiční dotace

MŠMT zveřejnilo Výzvu V5 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro TJ a SK.

Níže uvádíme některé důležité body Výzvy V5 SPORT:

OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL

Žádosti o dotace mohou podávat pouze sportovní kluby a tělovýchovné nebo tělocvičné jednoty, které mají právní formu spolku (pobočného spolku) splňující podmínky stanovené občanským zákoníkem a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost, a to po dobu min. 2 let.

LIMITY DOTACE

a) minimálně: 4 mil. Kč
b) maximálně: 30 mil. Kč

Povinný procentuální podíl vlastních zdrojů musí činit minimálně 30 %.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Vyhlášení výzvy: 20. 09. 2019
Začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 01. 10. 2019
Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 31. 10. 2019
Vyčerpání dotace max. do: 31. 12. 2020
Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2020
Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce max. do: 28. 02. 2021

 

Žádosti o dotaci se budou podávat prostřednictvím elektronického dotačního systému. Online formulář (RISPF) bude k dispozici na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to od 1. 10. 2019. Žádosti budou přijímány nejpozději do 31. 10. 2019 (včetně), přičemž pro splnění termínu je rozhodné datum doručení žádosti na podatelnu MŠMT.

 

Kompletní vyhlášení výzvy najdete ZDE.

 

Další související dokumenty:

Podprogram 133D 531 – Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

Podprogram 133 530 – Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.