Investiční dotace v rámci magistrátního programu podpory sportu 2020

V Programu na rok 2020 byla vyhlášena dvě investiční Opatření. Opatření II. Investice do sportovního zařízení v podstatě navazuje na dříve vyhlašované investiční Programy, takže pro žadatele nebude úplnou novinkou. Zcela nové je však Opatření VII., prostřednictvím kterého mohou provozovatelé sportovních zařízení obnovit a rozšířit vybavenost sportovišť.

Základní charakteristika Opatření II.

Oprávněný žadatel nezisková organizace – vlastník nebo nájemce od HMP, MČ
(výhradní provozovatel sportovního zařízení)
obchodní korporace – nájemce od HMP, MČ
(výhradní provozovatel sportovního zařízení)
Typ opatření investiční
Minimální požadavek na dotaci 500.000 Kč
Maximální výše dotace 15.000.000 Kč
Počet projektů 1 sportovní zařízení = 1 projekt
Spoluúčast žadatele 20 %
Termín realizace 1.1.2020 – 30.6.2021
Způsobilé náklady stavební dodávky při výstavbě
stavební dodávky při technickém zhodnocení

V rámci tohoto Opatření budou podpořeny pouze Projekty, které vykazují vysokou stavební připravenost již v okamžiku podání žádosti. Veřejnoprávní titul k provedení stavby musí být v souladu s platnou legislativou, za což nese žadatel odpovědnost. Například stavební povolení, územní rozhodnutí, sdělení ohlášení jsou již součástí žádosti jako příloha.

Ve vyhlášeném Programu byly zrušeny víceleté granty. Podávají se žádosti na jednorázové granty s jednotnou lhůtou realizace do 30.6.2021. Realizátor by pak Projekt ve fázi vysoké stavební připravenosti měl být schopen ve vyhlášené lhůtě rok a půl realizovat.

I v nově vyhlášeném Programu je potřeba dodržet podmínku udržitelnosti, tedy zachování funkce nemovitosti 10 let následujících po dosažení Účelu uvedeném v Projektu. Prodej, výpůjčku nebo pronájem lze realizovat pouze se souhlasem HMP. Pokud je žadatel výhradní provozovatel sportovního zařízení (vypůjčitel, pachtýř nebo dlouhodobý nájemce), musí uzavřít smlouvu na dobu užívání minimálně 5 let od 31.10.2019.

Způsobilé náklady Opatření II.

Způsobilými náklady jsou pouze stavební dodávky při výstavbě nebo technickém zhodnocení (rekonstrukci, nástavbě, přístavbě nebo modernizaci). Mezi nezpůsobilé náklady patří náklady, které nesouvisí se sportovním zařízením – například oplocení, příjezdové cesty, parkoviště – a jakékoliv nestavební dodávky, například právní poradenství, administraci veřejné zakázky, ostraha staveniště.

Základní charakteristika Opatření VII.

Oprávněný žadatel nezisková organizace – vlastník nebo nájemce sport. zařízení
Typ opatření investiční
Minimální požadavek na dotaci 50.000 Kč
Maximální výše dotace 2.000.000 Kč
Počet projektů 1  projekt = 1 movitá věc, 1 žadatel = max. 3 projekty
Spoluúčast žadatele 20 %
Termín realizace 1.1.2020 – 31.12.2020
Způsobilé náklady pořízení strojů a zařízení pro úpravu sportovních povrchů
pořízení sportovních potřeb

Žadatelem musí být nezisková organizace, a to jako vlastník sportovního zařízení. V případě, že je žadatel je dlouhodobý nájemce, vypůjčitel či pachtýř, musí být doba nájmu sjednána na minimálně 5 let od 31.10.2019.

Žadatel může žádat o dotaci až na 3 projekty, přičemž jeden projekt odpovídá jedné movité věci (kusu, páru či souboru movitých věcí). A záleží na žadateli, jestli bude žádat například na stroje i sportovní potřeby, nebo pouze na stroje. Omezený je jen počet movitých věcí a minimální požadavek na dotaci uvedený v žádosti, který je 50.000 Kč.

Příklad: žadatel bude žádat o dotaci na jeden projekt, resp. jednu movitou věc – její pořizovací cena pro účely dotace musí být minimálně 62.500 Kč, protože musíme počítat i se spoluúčastí 20% ze způsobilých nákladů.

I v tomto investičním opatření musí žadatel dodržet podmínku zachování funkce movité věci po dobu 5 let následujících od konce Projektu. Případný prodej, výpůjčka apod. může být v tomto období realizována jen se souhlasem HMP.

Způsobilé náklady Opatření VII.

Dotaci lze použít na úhradu způsobilých nákladů na pořízení strojů pro úpravu sportovních povrchů – například traktory, sekačky, rolby, čistící stroje.

Dále lze z dotace hradit pořízení sportovních potřeb nezbytných pro sportovní výkon v daném sportovním odvětví – například nářadí, náčiní, branky, lodě.

Musí se jednat o zcela nový dlouhodobý hmotný majetek, který má provozně-technické funkce delší než 1 rok.

 

Ing. Marta Zachovalová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.