Opatření IV. Sportovní akce

Magistrát hl. města Prahy také pro rok 2020 nezapomněl na možnost podávat žádost o dotaci na sportovní akce. U Opatření IV. si však musíme dát pozor na řadu změn oproti minulým rokům. Jednou z nich je zrušení dvou termínů pro podávání žádostí. V novém vyhlášení je pouze jediný termín 17.10.-31.10.2019, kdy žadatel musí podat žádost na akce, které se uskuteční v průběhu celého dotačního období. Další změnou je zrušení dílčích podprogramů.

Základní charakteristika

Oprávněný žadatel nezisková organizace, obchodní korporace, fyzické osoby (OSVČ)
výhradní a jediný pořadatel
Typ opatření neinvestiční
Minimální požadavek na dotaci 50.000 Kč
Maximální výše dotace 2.000.000 Kč
Počet projektů 1 akce = 1 projekt
1 žadatel = max. 8 projektů a zároveň max. 2 projekty na 1 sport. odvětví
Spoluúčast žadatele 20 %
Termín realizace 1.3.2020 – 28.2.2021
Způsobilé náklady pronájem sportovního zařízení
organizační a technické zabezpečení
ceny pro účastníky
mzdové náklady na pořadatele

Podpora v rámci Opatření IV. není určena na seriály akcí, celoroční soutěže nebo ligy.

V novém vyhlášení došlo ke snížení maximálního počtu projektů na sportovní akce od jednoho žadatele. Žadatel jako výhradní a jediný pořadatel akce může podat žádost o dotaci na maximálně 8 projektů. Zároveň musí být splněna podmínka, že žádost zahrnuje maximálně 2 projekty v rámci jednoho sportovního odvětví.

Speciální podmínkou v Programu podpory sportu na rok 2020 je u Opatření IV. závazek žadatele nepoužívat při realizaci akce plastové nádobí k jednorázovému použití. Tato povinnost se vztahuje i na třetí subjekty, které působí na akci.

Pokud žadatel podává žádost na tradiční akci, která se již v minulých letech konala, je třeba jako přílohu žádosti doložit výsledkovou listinu alespoň za 2 předchozí ročníky, pokud se uskutečnily.

Způsobilé náklady

Podobně jako v loňském roce platí, že z dotace lze hradit nájem sportovního zařízení po dobu konání akce, avšak pouze v takových sportovních zařízeních, které se nacházejí na území hl. města Prahy.

Organizační a technické zabezpečení je taxativně vymezeno: zdravotní zajištění, ostraha, úklidové práce, nájem a stavba mobilních pódií, tribun a sportovních ploch, doprava materiálu, ozvučení akce, nájem zařízení na měření výkonu. Jiné druhy zabezpečení nelze z dotace hradit.

Taxativní výčet je použit i u věcných cen pro účastníky: medaile, poháry, diplomy. Ze způsobilých nákladů byly vyřazeny například věcné ceny (hračky, kosmetika) nebo finanční ceny.

Práce pořadatelů (OSVČ) není ve vyhlášení pro rok 2020 uvedena jako způsobilý náklad v organizačním a technickém zabezpečení, ale lze je hradit z dotace jako mzdový náklad. Na 1 osobu platí limit 5.000 Kč. Celkově lze na mzdy pořadatelů použít maximálně 20 % dotace.

Nově již nelze z dotace hradit náklady na rozhodčí, stravování účastníků, produkční zajištění akce či náklady na dobrovolníky.

Letošní vyhlášení je také jiné z hlediska pojetí nákladů. V žádosti se vyplňují pouze způsobilé náklady a těmi musí být doloženo jak použití dotace, tak spoluúčast. Již nebude možné vyúčtovat spoluúčast jakýmikoliv náklady pořadatele, byť by souvisely s akcí. Pozitivní zprávou však je, že spoluúčast byla snížena ze 40 % (celkových nákladů) na 20 % (způsobilých nákladů).

 

Ing. Jaroslav Chvalný

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.