Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020

V polovině září bylo zveřejněno vyhlášení Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze na rok 2020. V sérii článků Vás seznámíme nejen se základními charakteristikami jednotlivých Opatření, ale také změnami oproti minulým vyhlášením.

Ve vyhlášeném Programu na rok 2020 jsou některé velmi zásadní změny, které se týkají všech oblastí a všech žadatelů:

Podávání žádostí

Pro podávání žádostí je nově stanoven jednotný termín, a to od 17.10. do 31.10.2019. Tato lhůta je závazná pro všechny žadatele ve všech Opatřeních (dříve Programech a Podprogramech).

Způsobilé náklady

Velice důležitou změnou je vymezení způsobilých nákladů, což jsou náklady, na které lze žádat a které budou následně vyúčtovány. Způsobilé náklady jsou vyjmenovány v Opatřeních, jsou uvedeny v žádosti a musí být použity pro vyúčtování dotací, a to i v případě spoluúčasti. V Opatřeních se můžete také setkat s tím, že některé druhy způsobilých nákladů jsou vyjmenovány v závorce, např. organizační a technické zabezpečení u Opatření IV. Sportovních akce. V takovém případě se jedná o taxativní výčet způsobilých nákladů a jiné druhy nákladů, resp. jiné druhy organizačního a technického zabezpečení v této oblasti nelze použít.

Úhrady nákladů

Novinkou je také prodloužená lhůta pro úhradu nákladů. Ve vyhlášeném Programu jsou stanoveny lhůty pro čerpání nákladů pro jednotlivá Opatření a vždy platí, že lhůta pro jejich úhradu je o 1 měsíc delší. V minulých letech byl uveden pouze jeden interval, a to čerpání dotace.

Požadovaná částka

Pro každé Opatření je vyhlášena minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na projekt, což je částka, kterou musí mít minimálně projekt a  o kterou musí žadatel minimálně požádat. Přidělená dotace pak bude stejná nebo nižší, než je hodnota požadavku uvedená v žádosti.

Prezentace HMP

Ve vyhlášeném Programu pro rok 2020 jsou vypsány podmínky prezentace HMP pro jednotlivá Opatření, není tedy nutné hledat odkazy na jiné webové stránky.

 

Ing. Marta Zachovalová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.