Vyúčtování a vypořádání dotace z programu Můj klub 2019

Od začátku prosince 2019 je Informační systém MŠMT, který najdete na stránkách https://is-sport.msmt.cz/ , připraven pro vkládání vyúčtování dotací z programu Můj klub za rok 2019.

Podklady pro vyúčtování a vypořádání dotace – manuál i formuláře – najdete na stránkách MŠMT a také na našem webu.

Manuál pro vyúčtování a vypořádání dotace z programu Můj klub 2019
Formuláře pro vyúčtování a vypořádání dotace z programu Můj klub 2019 (nová verze)

Dovolujeme si upozornit, že tabulka vyúčtování prošla od prvního uveřejnění drobnou změnou – z tabulky byla odstraněna závorka v řádku „Jiné“ v sekci SPORTOVNÍ ČINNOST (v závorce byl původně odkaz na poznámku, aniž by v tabulce sloupec „Poznámka“ byl).

Vyúčtování a finanční vypořádání dotace z programu Můj klub za rok 2019 je velmi jednoduché a skládá se pouze ze 2 tabulek, ke kterým se NEPŘIKLÁDAJÍ žádné kopie dokladů, výstupy z účetnictví ani tabulka s přehledem mzdových nákladů.

Pokud si nebudete jisti, jaké výdaje můžete uvádět v jednotlivých řádcích, nabízíme Vám pár příkladů:

SPORTOVNÍ ČINNOST
Výdaje na zaměstnance (mzdy, DPP, DPČ ) odměny trenérů, organizačních a dalších pracovníků
zaměstnaných na HPP, DPČ nebo DPP
Trenérské služby odměny trenérů OSVČ
Služby – ostatní startovné, cestovné, doprava, ubytování, stravování,
pronájem sportovišť
Materiál nákup sportovního vybavení – dresy, teplákové soupravy,
sportovní tašky, míče, hokejky, kužely, tréninkové pomůcky
Jiné výplaty rozhodčích mládežnických utkání, svazové poplatky
PROVOZ A ÚDRŽBA
Výdaje na zaměstnance (mzdy, DPP, DPČ)
– provoz a údržba
odměny správců, údržbářů, úklidových pracovníků
zaměstnaných na HPP, DPČ nebo DPP
Služby provoz – energie spotřeba el. energie, plynu, vody v souvislosti
s provozem sportovních zařízení
Služby provoz a údržba – ostatní správa sportovišť, údržbářské práce, úklid, opravy,
revize atd. (fakturace od právnických osob nebo OSVČ)
Materiál – provoz a údržba nákup hnojiva, antuky, barev, laků atd.

Na co je potřeba si při využití a vyúčtování dotace z programu Můj klub 2019 dát pozor?

  • V rozhodnutí MŠMT se opět objevila povinnost sestavit a do 30.6.2020 uveřejnit v systému IS-SPORT roční zprávu o činnosti s účetní závěrkou za rok 2019 (doporučujeme tuto podmínku splnit i za rok 2018, přestože mezi povinnostmi příjemce v Rozhodnutí MŠMT uvedena nebyla)
  • Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny číslem Rozhodnutí MŠMT (nová podmínka!)
  • Stejně jako v předchozím roce je potřeba přijatou dotaci vyúčtovat a finančně vypořádat do 15.2.2020
  • U všech nákladů (mzdových, materiálních i nákladů na služby) je omezení 50 tis. Kč/osoba/měsíc, přičemž osobou je míněna jak fyzická, tak právnická osoba (pozor na faktury za soustředění nebo opravy apod.!)
  • Z celkové částky dotace lze na provoz a údržbu sportovního zařízení použít maximálně 50 %.

V případě, že budete mít zájem o konzultaci, neváhejte nás kontaktovat na obvyklých telefonních číslech či emailu.

Ing. Veronika Nešpůrková
nespurkova@ptupraha.cz

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.