Aktuality v daňovém přiznání za rok 2019

Ministerstvo financí připravilo pro poplatníky zasažené současnou situací liberační balíček, který přináší faktické posunutí podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob o tři měsíce do 1. července 2020. Individuálně také promíjí pokuty za opožděné tvrzení všech daní v případech, kdy daňový subjekt prokáže důvody související s koronavirem.

Podání daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2019 má v letoším roce termín do 1.4.2020. Tento termín není sice prodloužen, jak se v médiích často zmiňuje (původní termín platí jak pro daň z příjmů fyzických osob, tak pro daň z příjmů právnických osob), nicméně pro případ, že daňové přiznání bude podáno nejdéle do 1.7.2020, z rozhodnutí Ministerstva financí nebude ukládána žádná sankce.

Toto opatření Ministerstva financí reflektuje současnou situaci týkající se šíření koronaviru a jeho plné znění naleznete v „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události“ na webových stránkách MFČR ZDE.

V rámci opatření proti šíření koronaviru dochází také k omezení úředních hodin podatelen, a to vždy na pondělí a středu 8 – 11 hod. Pracoviště v režimu 2+2 jsou dočasně zcela uzavřena. Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace – daňové přiznání a jiné formuláře lze podat elektronicky, pokud je autorizováno prostřednictvím kvalifikovaného prostředku (např. datové schránky či uznávaného elektronického podpisu), nebo poštou bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu.

Ministerstvo také fakticky posouvá účinnost závěrečné fázi EET o tři měsíce do 1. srpna. Během této doby bude Finanční a Celní správa postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Hlavní informační telefonní linka Finanční správy je dostupná na čísle 225 092 392. K dispozici je od pondělí do pátku v čase 9:00-17:00, připraveno kvalifikovaně odpovídat a radit je více než 100 metodiků.

Dle informací MFČR zpracovala Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.