Mimořádné opatření Vlády ČR platné od 16.3.2020

V neděli 15. března 2020 na svém mimořádném jednání rozhodla Vláda ČR v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru o dalších opatřeních. Ta začala platit od půlnoci z neděle na pondělí a budou v platnosti do 24. března 6:00 ráno. Během této doby je veřejnost zcela vyloučena z přítomnosti na sportovištích (limit 30 osob tedy již neplatí).

Od pondělí 16.3.2020 platí omezení volného pohybu osob až na vymezené výjimky, jako jsou např. cesty do zaměstnání nebo cesty za nákupem potravin atd. Usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 naleznete zde – č. 214 a č. 215.

Z usnesení jednoznačně vyplývá, že je zakázáno vše, co není z obecného zákazu Usnesení č. 215 explicitně vyňato. Lze tedy konstatovat, že i členové jednotlivých tělovýchovných jednot a sportovních klubů, kteří se přímo nepodílí na nezbytném chodu organizace jako takové či na provozu sportoviště, tj. nenaplňují charakterem své činnosti výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215 (zaměstnání, výkon podnikatelské či jiné obdobné činnosti), podléhají zákazu přítomnosti na sportovištích.

Závěry:

  1. Je vydán absolutní zákaz přítomnosti na veškerých sportovištích pro veřejnost.
  2. Zákaz přítomnosti na sportovištích pro členy jednotlivých TJ/SK na vlastních či dlouhodobě pronajatých sportovištích lze dovodit z Usnesení č. 215 upravující volný pohyb osob na území celé České republiky. Zákaz neplatí výhradně pro osoby, které svou činností splňují podmínky pro výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení č. 215 (výjimka cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti).
  3. Ve vztahu k profesionálním sportovcům a členům sportovní reprezentace v jednotlivých sportovních odvětvích se doporučuje vyčkat na aktuální výkladové stanovisko Národní sportovní agentury.

Doporučujeme sportovním subjektům, aby přijaly příslušná opatření a doporučení pro zaměstnavatele, zejména:

– využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
– podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance,
– omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Možnost uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova – v návaznosti na rozhodnutí o mimořádných opatřeních, která jsou vydávána příslušnými státními orgány, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, a souvisejícím utlumením činnosti sportovních spolků, ke kterému dochází, je možné do určité míry situaci řešit i dohodou, kdy se zaměstnavatelé (svazy, tělovýchovné jednoty nebo sportovní kluby) se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova.

K Usnesení Vlády ČR byl zpracován právní výklad.

ZDE najdete vzor Dohody o výkonu práce z domova.

 

Dle informací České unie sportu zpracovala Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.