Nová vládní usnesení přinesla uvolnění pro sport (aktualizováno 30.4.)

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 povoluje sportování na venkovních sportovištích společně pro skupiny nejvýše deseti osob a ode dne 27. dubna uděluje výjimku ze zákazu pro přítomnost veřejnosti v tělocvičnách za dodržení přísných hygienických podmínek (max 9 osob, bezkontaktně s rozestupy, ochrana dýchacích cest, dezinfekce rukou).

Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření díky příznivému vývoji epidemiologické situace. Od pátku 24.4.2002 byla změněna pravidla omezení volného pohybu osob, které nyní mohou chodit na veřejnosti či sportovat v až desetičlenných skupinkách. Od pondělí 27.4.2020 budou moci otevřít i prodejní provozovny až do 2 500 metrů plochy s výjimkou těch v nákupních centrech. Nová usnesení č. 452/2020 a č. 453/2020 po několika týdnech umožňují postupný návrat ke sportovní činnosti klubů

Venkovní sportoviště

Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna č. 452 o přijetí krizového opatření povoluje od pátku 24. dubna sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech v méně omezeném režimu než dosud. Provozovatelé a sportující musejí dodržovat následující podmínky:

 • společně sportuje nejvýše deset osob a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • pokud je skupina společně sportujících osob oddělena od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry, nemusí na venkovních sportovištích nosit ochranné prostředky dýchacích cest,
 • nesmí být využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy s výjimkou používání záchodů s dodržením hygienických podmínek (zajistit nepotkávání vícero osob, dezinfekce rukou a prostor)

Vnitřní sportoviště

Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna č. 453 o přijetí krizového opatření povoluje od pondělí 27. dubna uděluje výjimku pro přítomnost veřejnosti v posilovnách, tělocvičnách a fitness centrech a definuje 12 pravidel, které jsou třeba bezpodmínečně dodržovat:

 • omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient
 • nelze používat šatny a sprchy
 • vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest!
 • zajistit dezinfekci cvičebního nářadí, strojů a pomůcek po použití každým klientem,
 • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 • sportovci provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
 • prodávat pouze balených nápojů a balených potravin,
 • používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,
 • je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,
 • v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
 • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor.

Na základě informací z tiskové zprávy výsledku jednání vlády ČR zpracovala 24.4.2020 Ing. Pavla Šrůtová

Aktualizace k 25.4.2020:

V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 452, 453 a 454 ze dne 23. 4. 2020 a v souvislosti s rozhodnutím Městského soudu v Praze, kterým byla zrušena mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví upravující omezení maloobchodního prodeje a omezení volného pohybu osob, vydal advokát Daniel Viduna pro Českou unii sportu aktualizovanou verzi svého předchozího stanoviska ve vztahu ke sportovním činnostem.

Aktualizace k 30.4.2020:

Se zpožděním vydala své výkladové stanovisko k Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 také Národní sportovní agentura. Podle NSA se nenošení roušek při sportu vztahuje také přiměřeně i na sportování v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Pod termínem „tělocvična“ je podle NSA třeba rozumět vnitřní sál určený především pro skupinová cvičení, kde budou zřetelně vyznačeny stacionární body, vzdálené od sebe nejméně 2 metry, v počtu 8 pro cvičící osoby a 1 pro trenéra – viz Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury. Není tedy např. dovoleno provozovat v „tělocvičně“ basketbal, sálovou kopanou, florbal apod.

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.