Jednou z podmínek získání dotace ve sportu bude správný zápis ve spolkovém rejstříku

Národní sportovní agentura (NSA) se od počátku svého působení snaží prosazovat zjednodušení podmínek pro podávání žádostí tak, aby vyplácení dotací bylo rychlejší. V současné době NSA intenzivně pracuje na přípravě dotačních výzev. Stejně důležitá je však i připravenost žadatelů o státní podporu v oblasti sportu.

Připravenost žadatelů o dotace přispěje ke snížení chybovosti podávaných žádosti a povede k plynulé a rychlé administraci. Jednou z podmínek, která bude předmětem kontroly u podaných žádostí, je splnění povinností stanovených zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Je potřeba, aby si žadatelské organizace již nyní zkontrolovaly, zda údaje zapsané ve spolkovém rejstříku dostupném na adrese justice.cz odpovídají skutečnosti a zda jsou ve Sbírce listin uloženy veškeré listiny, které v ní podle zákona uloženy mají být.

Více informací naleznete v dopise předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličky a příloze k tomuto dopisu.

S případnými dotazy týkajícími se zápisů ve spolkovém rejstříku se můžete obracet na zástupce PTU na e-mailu nespurkova@ptupraha.cz nebo telefonním čísle 261 215 365.

Ing. Veronika Nešpůrková

 

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.