Export dat z IS ČUS do Rejstříku sportu

V návaznosti na informace z článku „Rejstřík sportu a Můj klub 2021“ ze dne 22.10.2020 jsme zpracovali pokyny pro uživatele Informačního systému ČUS a návod, jak nejefektivněji vygenerovat data z jednoho systému a převést je do Rejstříku sportu, resp. připravit se na podávání žádosti o dotaci z výzvy Můj klub 2021.

Členským klubům, které budou k doplňování údajů o sportovcích a trenérech do Rejstříku sportu využívat IS ČUS, doporučujeme následující postup:

1. Přihlašte se do Informačního systému ČUS na adrese https://iscus.cz/ a přejděte na kartu „Oddíly“.

vystrizek

2. Proveďte export sportovců v rámci detailu jednotlivých oddílů TJ/SK.

export_is_cus

3. Otevřete si stažený soubor a v Excelu doplňte údaje o četnosti tréninků jednotlivých sportovců (počet tréninkových jednotek týdně), příp. aktualizujte další údaje, pokud členská základna oddílu není aktuální.

Poznámka: Sportovci, kteří mají v IS ČUS uvedenou roli 1 = „Aktivní sportovec – soutěže“ budou do Rejstříku sportu přeneseni jako sportovci účastnící se svazových soutěží. Sportovci, kteří mají v IS ČUS uvedenou roli 2 = „Aktivní sportovec“ budou do Rejstříku sportu přeneseni jako sportovci NEúčastnící se svazových soutěží. Členové, kteří mají v IS ČUS uvedenou roli 3 = „Ostatní“, budou do Rejstříku sportu převedeni pouze, pokud jsou označeni jako „Trenéři“.

doplneni_cetnosti

4. Soubor si uložte do počítače při zachování formátu *.csv a poté proveďte jeho import (s doplněnými údaji) na kartě „Oddíly“ v IS ČUS. Postup opakujte u všech oddílů.

Poznámka: použití hromadného importu v IS ČUS vždy přepisuje celou členskou základnu.

import_iscus

5. Následně přejděte na kartu „Členové“ a zde si vyfiltrujte cizince.

cizinci

6. Zkontrolujte v detailu jednotlivých cizinců, zda mají v systému adresu a zkontrolujte, zda mají doplněnou národnost, příp. zda mají doplněnou četnost tréninkových jednotek.

Poznámka: Adresou je u cizinců míněno místo pobytu v ČR, nikoliv zahraniční adresa. Národnost je nové políčko, které je důležité pro správný přenos údajů do Rejstříku sportu.

narodnost

7. Po doplnění a kontrole údajů proveďte export údajů o sportovcích a trenérech prostřednictvím tlačítka „Export rejstřík“.

Poznámka: Podrobnější informace o převodu dat mezi IS ČUS a Rejstříkem sportu se můžete dozvědět z této tabulky. Např. do pole „Sportovcem od“ se při exportu dat z IS ČUS pro Rejstřík vyplní datum podle dne zápisu sportovce do databáze ČUS. Odlišné datum si případně můžete ručně vyplnit v detailu sportovce. Naopak v exportu pro Rejstřík se nevyplní nepovinné pole adresy u občanů ČR, a to i když je adresa v IS ČUS uvedená, protože ČUS nemá přístup do systému RUIAN a nemůže správnost adresy ověřit. Naopak nepřesnost adresy by mohla u českých občanů způsobovat problémy při validaci údajů v Rejstříku.

export_rejstrik

8. Exportovaný soubor je potřeba otevřít v programu Excel a prostřednictvím funkce „Uložit jako“ uložit do počítače.

csv

9. Po přihlášení do Rejstříku sportu vyberete poslední nabídku v levém menu „Import/export“ a z ikon v horní části obrazovky zvolte „Import sportovců a trenérů – nahrazení“.

Poznámka: Pokud na vašem počítači máte starší verze programu Excel či používáte jiný software, je možné, že import do Rejstříku dle tohoto postupu nebude funkční. V takovém případě pouze aktualizujte členskou základnu v IS ČUS a se samotným exportem pro Rejstřík se na nás neváhejte obrátit.

import_rejstrik

10. Ve chvíli, kdy import odešlete, můžete začít sledovat jeho kolonku „stav“ úplně v pravé části tabulky. „Nezpracován“ znamená, že se import do systému teprve nahrává. Zpracování importu by mělo proběhnout v řádu několika vteřin až minut. Pro obnovení stránky můžete využít ikonku dvou točících se šipek v levé horní části obrazovky, nebo odejít do jiné sekce Rejstříku a později se vrátit. Po zpracování systémem se objeví jedna z následujících hlášek: Zpracován v pořádku, Částečně zpracován či Zpracován s chybami.

  • „Zpracován v pořádku“ znamená, že váš soubor neobsahoval žádné chyby a sportovci i trenéři byli do Rejstříku úspěšně nahráni. Nyní se vám již zobrazí v adekvátní sekci Rejstříku. Pokud ovšem máte v počtu řádků údaj „-1“, znamená to, že jste vynechali krok 8 tohoto návodu a import neproběhl, byť hlásí „zpracován v pořádku“.
  • „Částečně zpracován“ znamená, že váš soubor obsahoval některé řádky s chybami, které Rejstřík odmítl zpracovat. Úspěšně zapsané trenéry a sportovce naleznete v adekvátní sekci Rejstříku. Abyste odhalili chybné (a tedy nezapsané) záznamy, stačí vybrat daný řádek importu kliknutím na něj (řádek zešedne) a mezi ikonkami v horní části stránky vyberete předposlední z nich „Export protokolu – csv s chybami“. Po stažení si soubor csv otevřete a v posledním sloupci naleznete popis chyb k jednotlivým řádkům. Chyby opravte, soubor uložte a nahrajte do Rejstříku jako „Import sportovců a trenérů – aktualizace“. Nezapomeňte si chyby opravit i v IS ČUS, abyste je do budoucna nemuseli znovu řešit.
  • „Zpracován s chybami“ znamená, že váš soubor je chybný a Rejstřík jej vůbec nedokázal přečíst. V takovém případě si zkontrolujte, zda jste postupovali přesně podle návodu výše.

Pro více informací prosím kontaktujte pracovníky PTU na obvyklých e-mailových adresách a telefonních číslech.

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.