Rejstřík sportu a Můj klub 2021 (aktualizováno 2.11.2020)

Dnes v poledne bude odstartováno podávání žádostí o dotace z výzvy Můj klub 2021, které bude letos probíhat v Rejstříku sportu. Nové prostředí Rejstříku bylo spuštěno minulý týden v pátek a ti, kdo do něj nahlédli, zjistili, že Rejstřík a jeho funkcionality jsou jako živý organismus – mění se a vyvíjejí.

Připravili jsme pro Vás souhrn důležitých informací a odkazů, které by se Vám mohly hodit:

Rejstřík sportu

1)     Na stránkách Rejstříku v sekci Dokumentace bude v budoucnu zveřejněna Uživatelská příručka k evidenční části Rejstříku. Prozatím můžete využít Manuál, respektive odpovědi na časté dotazy pro úpravy a doplňování údajů do Rejstříku sportu nebo FAQ k Rejstříku, které budou průběžně doplňovány.

2)     Migrace dat z původního do nového prostředí Rejstříku byla komplikovaná, tudíž nemuselo dojít k úplnému přenosu – nejdříve si zkontrolujte, zda je Váš klub či jednota mezi zapsanými sportovními organizacemi –  na hlavní stránce v Rejstříku kliknete v políčku „Seznam sportovních organizací“ na modré tlačítko „Zobrazit“ a poté do filtru zadáte IČ Vaší organizace. V případě, že se zobrazí „ŽÁDNÁ DATA“, je potřeba Váš klub znovu zaregistrovat.

3)     V období odstávky Rejstříku byla provedena kontrola validity údajů a byla zjištěna velká chybovost. Různé údaje z toho důvodu nebyly do nového prostředí přeneseny – např. u některých fyzických osob (Sportovců, Trenérů) chybí rodné číslo. Tyto osoby bude nejlepší smazat (symbol „popelnice“) a buď importem nebo přímo v systému zadat znovu.

4)     Zkontrolujte, zda u Vaší sportovní organizace máte správně uvedeny statutární orgány, které by měly být do Rejstříku sportu přeneseny automaticky z vašeho zápisu ve Veřejném rejstříku. Pokud v sekci „Statutární orgány“ nemáte žádné osoby, příp. máte jen některé oprávněné osoby, doplňte je ručně (tlačítko „plus“ pro přidání nového záznamu). Pokud máte v detailu záznamu jednotlivých osob chybné údaje (např. označení předsedy jako „jednatel“, vyplněná ukončená platnost funkce a podobně), přes tužtičku v horní části detailu můžete tato data editovat.

5)     Pro hromadné úpravy Sportovců a Trenérů použijte kartu Import/Export. Doporučujeme vám využít možnost připraveného exportu z IS ČUS. K dispozici jsou dva způsoby importu:

  • aktualizace – znamená přidání či editaci stávajících dat
  • nahrazení – znamená přepsání stávajících dat (dojde k porovnání původního a nového souboru dat. Záznamy, které budou v Rejstříku sportu a nebudou v nově importovaném souboru, budou zneplatněny. Jinak řečeno – osoby, které nebudou v nově importovaném souboru, nebudou z Rejstříku sportu odstraněny, ale dojde u nich k doplnění data do kolonky „Platnost do“)

6)     Zpracování importu by mělo proběhnout v řádu několika minut. Import je buď zpracován v pořádku (bez chyby), zpracován částečně (něco se propsalo, ale někde jsou chyby), zpracován s chybami (všude jsou chyby).

7)     V rámci importu nedochází k porovnávání s registrem obyvatel! Do žádosti se budou nahrávat i neověřené osoby, u nichž je uveden stav „Nepotvrzeno“. Ověřování s registrem obyvatel je velmi zdlouhavé a bude trvat několik týdnů.

Dotace Můj klub 2021

Žádost o dotaci se podává přes Rejstřík sportu v sekci Sportovní organizace. Před samotným vyplňováním žádosti je potřeba mít v Rejstříku nahranou aktuální členskou základnu a také aktualizované údaje u statutárních orgánů včetně emailu a telefonu. Rejstřík vás po vybrání tlačítka Podání/aktualizace žádosti o dotaci přesměruje na samostatnou webovou stránku, kde vyplníte jednotlivé položky žádosti.

Na stránkách Rejstříku v sekci Dokumentace najdete Uživatelskou příručku (manuál) k ovládání webového formuláře dotační žádosti. Kromě toho si můžete přečíst odpovědi na časté dotazy týkající se výzvy Můj klub 2021 https://www.agenturasport.cz/faq-muj-klub-2021/ .

Materiály ke stažení:

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.