Nezapomeňte vložit roční zprávu o činnosti do IS-SPORT

Příjemci dotací z programů MŠMT za rok 2020 – včetně tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních klubů čerpajících dotace z programu Můj klub za rok 2020 – jsou povinni vydat a do 30. června 2021 poskytovateli dotace (MŠMT) zaslat roční zprávu o činnosti.

V Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020 jsou v části III. uvedeny povinnosti příjemce dotace, mezi kterými je mimo jiné v odstavci 4. povinnost vydat a do 30. června následujícího roku (tzn. do 30.6.2021) poskytovateli dotace zaslat prostřednictvím systému IS-SPORT roční zprávu o činnosti spolu s účetní závěrkou za kalendářní rok, v němž byla dotace poskytnuta. Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT do sekce Dokumenty organizace.

Pražská tělovýchovná unie již dříve zpracovala vzor, kterým se můžete při sestavování vlastní roční zprávy inspirovat:

————————————————————————————-

ukladani_vyrocni_zpravy

————————————————————————————-

ukladani_vyrocni_zpravy2

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.