Podmínky odměňování trenérů OSVČ z dotací hl. m. Prahy

Hlavní město Praha klade v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze (dále jen program) důraz na podporu trenérské činnosti. Možnost čerpat dotaci na odměny trenérů je zmíněna hned ve třech opatřeních (I. – Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže, V. – Sport pro všechny a VI. – Sportovní činnost handicapovaných).

Někteří trenéři – zejména u sportovních odvětví s větší členskou základnu – podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). I tento způsob odměňování trenérské činnosti je ze strany hlavního města Prahy podporován, avšak za předem daných podmínek, a to:

  • Trenér musí podnikat na základě živnostenského oprávnění s názvem „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti … „ (doplní se sportovní odvětví), což je živnost vázaná a pro její získání je třeba doložit splnění kvalifikačních předpokladů, které jsou v zákoně uvedeny. Pro účely vyúčtování dotace se neuznávají jiná živnostenská oprávnění jako např. živnost s názvem „Provozování tělovýchovných sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“, což je živnost volná a není k jejímu udělení potřeba dokládat kvalifikační předpoklady.
  • Trenér musí být zároveň držitelem licence podle předpisů příslušného národního svazu.
  • Mezi klubem a trenérem musí být uzavřena písemná smlouva a jejím předmětem musí být výhradně trénování mládeže ve věku od 6 do 18 let v uvedeném sportovním odvětví. Z dikce programu tedy nesmí smlouva obsahovat jiné než trenérské činnosti (např. v provozu klubu) a trenérské činnosti pro jiné věkové kategorie (např. trénování dospělých).
  • Trenér musí klubu vystavit daňový doklad za období max. jednoho kalendářního měsíce, přičemž na tomto dokladu (popř. v jeho příloze) musí být popsán rozsah jeho činnosti a konstrukce odměny (termíny výkonu trenérské činnosti, počet hodin, sazby za hodinu).
  • Nově (pro Opatření I počínaje datem 1.7.2021) musí být daňové doklady vystavené trenérem uhrazeny klubem zásadně bezhotovostně.

Uvedený výklad je proveden platný pro Opatření I, přičemž pro ostatní opatření je výklad obdobný s ohledem na jejich odlišnosti. Jen pro upřesnění doplňujeme, že uvedený výklad se týká pouze trenérů, kteří trenérskou činnost vykonávají jako OSVČ a zároveň jejich odměna bude hrazena z dotace Hlavního města Prahy.

 

Ing. Jaroslav Chvalný, Ing. Marta Zachovalová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.