Aktuální vládní opatření (aktualizováno 9.9.2021)

Článek přináší aktuální omezení a krizová opatření, která se dotýkají sportovního prostředí. Naleznete zde také popsané předchozí vlny zpřísnění a výkladová stanoviska ČUS. Od 2.8. se zvyšuje kapacita vnitřních skupinových lekcí a zvětšuje se množství diváků se zvýhodněním očkovaných.

Omezení platná od 1.9. 00:00 hod

Mimořádné opatření č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN upravuje podmínky provozování vnitřních sportovišť a účast diváků na sportovních utkáních. Omezení provozu sportovišť ve vnitřních prostorech staveb zůstávají v identickém režimu jako od 1.8.2021, stejně tak všeobecné podmínky bezinfekčnosti účastníků (maximálně 7 dní starý PCR test, max. 72 hodin starý POC antigenní test, nejméně 14 dní ukončené očkování, maximálně 180 dní od prodělání nemoci covid, preventivní antigenní test provedený přímo na místě a potvrzení o absolvování testu ve školském zařízení).

Pro účastníky pravidelných aktivit organizované sportovní přípravy v neměnném kolektivu nově platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní. Sportovní kluby mají nadále povinnost tyto podmínky kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a evidenci uchovávat po dobu 30 dnů. Opatření také mění počty diváků na sportovních utkání, respektive poměry očkovaných a testovaných účastníků.

U zasedání orgánu právnické osoby v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20 osob, musí být mezi jednotlivými účastníky vždy volné alespoň jedno sedadlo a opatření nařizuje provozovatelům kontrolovat bezinfekčnost účastníků.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Mimořádná opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 13 MO služby s rozdílnými pravidly pro diváky do 3.000 x nad 3.000.
 3. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních i vnitřních sportovištích bez omezení počtu ve skupině, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
 4. Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu.
 5. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 6. Bazény jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.
 7. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, kontrola bezinfekčnosti apod.)
 8. Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/16 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, testování zdravotnickým personálem s lhůtou použitelnosti testu (PCR a antigen), sebestestování na místě, školní testování.

Omezení platná od 1.8. 00:00 hod

Mimořádné opatření č.j. MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN upravuje podmínky provozování vnitřních sportovišť a účast diváků na sportovních utkáních. Nově také došlo k úpravě podmínek bezinfekčnosti, kdy vypadla možnost potvrzení testu od zaměstnavatele a zůstává 6 variant: maximálně 7 dní starý PCR test, max. 72 hodin starý POC antigenní test, nejméně 14 dní ukončené očkování, maximálně 180 dní od prodělání nemoci covid, preventivní antigenní test provedený přímo na místě a potvrzení o absolvování testu ve školském zařízení.

V případě sportovní přípravy profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy opatření nařizuje tyto podmínky kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů. V případě, že uvedená osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se subjektu organizující sportovní přípravu takové osobě umožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek.

Podmínky pro provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center jsou následující:

 • zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují podmínky bezinfekčnosti; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek bezinfekčnosti kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,
 • nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru,
 • nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

Počty diváků na sportovních utkáních se v základu zvedají na 3000 sedících uvnitř a až 7000 stojících venku, kteří musí splňovat podmínky bezinfekčnosti. Nově přibyla výjimka, kdy v prostorách (vnitřních i vnějších) s větší kapacitou sedících diváků než 3000 osob je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit až 100 % kapacity sedících diváků, pokud všichni sedící diváci nad limit 3000 osob splňují podmínku 14 dní od dokončeného očkování či do 180 dní od prodělání nemoci.

Omezení platná od 9.7. 00:00 hod

Mimořádné opatření č.j. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN upravuje uznatelné lhůty pro přítomnost sportovců / cvičících / diváků na sportovišti následovně: očkované osoby doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že od očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní.

Omezení platná od 26.6. 00:00 hod

Mimořádné opatření č.j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN nijak nemění podmínky pro provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb. Opatření rozvolňuje podmínky pro účast diváků na sportovních utkání (až 5000 osob venku a 2000 osob uvnitř, za podmínek definovaných odstavcem 12), také zvyšuje počty účastníků hromadných akcí na 500 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 1000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech.08

Nadále platí, že všichni diváci / účastníci / sportovci musí splňovat podmínky testování / očkování / prodělání nemoci a nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19. V případě sportovní přípravy profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy opatření nařizuje tyto podmínky kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a nařizuje subjektu organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než 50 osob ve skupině.

Omezení platná od 8.6. 00:00 hod

Mimořádné opatření č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN upravuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center následujícími body:

 • zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky testování / očkování / prodělání nemoci nebo vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19,
  • provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek,
  • v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit,
 • nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry,
 • nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

U spolkových, sportovních a podobných akcí je ve stejný čas možná při dodržení podmínek přítomnost nejvýše 200 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech, účastníci musí splňovat podmínky testování / očkování / prodělání nemoci a nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19. Subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a sportovci se nařizuje mu splnění podmínek prokázat. V případě sportovní přípravy amatérských sportovců se nařizuje subjektu organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než 30 osob ve skupině.

Dále se navyšují počty diváků sportovních utkání na 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, zároveň počet osob nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení. Přítomnost diváků také podléhá podmínce testování / očkování / prodělání nemoci a nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Mimořádná opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle obecných podmínek stanovených čl. I odst. 13 MO služby s maximálními počty osob 200 uvnitř a 500 venku.
 3. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních i vnitřních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (příprava) ve skupině, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.
 4. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 5. Bazény jsou otevřeny s limitem 50 % kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.
 6. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, testování apod.)

Omezení platná od 31.5. 00:00 hod

V pátek 28.5. vyšlo vládou schválené Mimořádné opatření č.j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN, které obsahuje výrazné rozvolnění služeb – otevírají se interiéry restaurací, bazény a wellness.

V návaznosti na dané opatření vydala Česká unie sportu výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. Z jeho závěrů vyplývá:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle obecných podmínek stanovených čl. I odst. 14 MO služby s maximálními počty osob 75 uvnitř a 150 venku.
 3. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (příprava) a na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.
 4. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 5. Bazény jsou otevřeny s limitem 1 osoba na 15 m2 vodní plochy a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.
 6. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, testování apod.)

Omezení platná od 24.5. 00:00 hod

Dne 19.5. 2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo vládou schválené Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN. To obsahuje definice omezení provozoven, sportovišť, diváků, spolkových a sportovních akcí apod. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních a nově i vnitřních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (v rámci sportovní přípravy na svazové soutěže), a to za splnění podmínek dodržení alespoň 15 m2 plochy sportoviště na osobu a testování osob účastnících se sportovní činnosti. Nadále není možné využívat šatny a sprchy.

Ministerstvo zdravotnictví nově také vydalo opatření č. j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, které upravuje uznatelné lhůty pro přítomnost na sportovišti následovně: od onemocnění nemocí Covid-19 se lhůta prodlužuje na 180 dní a u očkování naopak zkracuje již na 22 dní od první očkovací dávky.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Mimořádná opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je možné buď na základě Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání (o povolení se doporučuje 4 žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury), nebo dle obecných podmínek stanovených čl. I odst. 15 MO služby.
 3. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (příprava) a na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 30 osob rozdělených do skupin po 12, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.
 4. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 30 osob rozdělených do skupin po 12, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 5. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, testování apod.)

Omezení platná od 17.5. 00:00 hod

Dne 14.5. 2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo vládou schválené Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN. To obsahuje definice omezení provozoven, sportovišť, diváků, spolkových a sportovních akcí apod. K ochraně dýchacích cest je vydané Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN s aktualizací k 18.5. ZDE, která povoluje plošně uvnitř i venku sport bez ochrany úst a nosu.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Mimořádná opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je možné buď na základě Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání (o povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury), nebo dle obecných podmínek stanovených čl. I odst. 15 MO služby.
 3. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (příprava) a na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 10 osob rozdělených do dvojic, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.
 4. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 10 osob rozdělených do dvojic (rozestupy 2 metry), a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.

Omezení platná od 10.5. 00:00 hod

Vláda na svém mimořádném jednání 6.5. schválila aktualizaci opatření Ministerstva zdravotnictví. Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN obsahuje velké rozvolnění pro obchod a služby. Bohužel nadále omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti. Výjimku mají stejně jako v minulých obdobích pouze školy a profesionální sportovci.

Sport na venkovních sportovištích je rozšířen na skupiny až o 30 lidech, nicméně nadále se týká pouze sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště. Účastníci musí klubu prokázat negativní test či jinou formu potvrzení (podrobně viz níže v omezení od 3.5.). Opatření nově definuje údaje, které musí klub o účastnících evidovat: identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo); tuto evidenci klub uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy.

Česká unie sportu nevydala k tomuto opatření výkladové stanovisko. Výkladovým stanoviskem oficiálního textu by došlo ke značnému zúžení možností, oproti vládními představiteli a médii proklamovaným podmínkám.

Omezení platná od 3.5. 00:00 hod

Vláda na svém mimořádném jednání 29.4. schválila nová opatření Ministerstva zdravotnictví. Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN nadále omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti. Výjimku mají stejně jako v minulých obdobích pouze školy a profesionální sportovci.

Opatření nově stanovuje výjimku ze zákazu shromažďování pro sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, a to pouze v sedmi krajích ČR s dobrou epidemiologickou situací, kam patří i Praha. Sportovat může organizovaná mládež mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.). Subjekt organizující sportovní přípravu musí vést evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření.

Účastník sportovní přípravy se před zahájením tréninku musí klubu prokázat jednou z následujících podmínek:

 • prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • prokáže, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • prokáže, že osobě byl vystaven certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • prokáže, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Kluby organizující sportovní přípravu prokázání podmínek musí kontrolovat a účastníku, který nesplní výše zmíněné podmínky, resp. v případě účastníka, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

Aktualizace ČUS k 4.5.2021:

Na organizovaný sport se nevztahuje doplnění tohoto mimořádného opatření ze dne 3. 5. s účinností od 4. 5., MZDR 14601/2021-8/MIN/KAN, neboť doplnění jsou formulována pouze pro zařízení zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. (školní družiny, školní klub, středisko volného času typu Domu dětí a mládeže apod., nikoliv spolky). Logické a věcné důvody tohoto doplnění, neúčinného pro oblast organizovaného sportu, ve kterém jsou hygienické podmínky stejné, nebyly zveřejněny, nejsou dohledatelné a nejsou nám známy.

Aktuální mimořádné opatření pro oblast organizovaného sportu je formulováno tak, že z dikce oficiálního dokumentu nelze vypracovat jednoduché a jednoznačné výkladové stanovisko, které by obsahově korespondovalo s veřejně a mediálně prezentovaným rozsahem povolených činností v organizovaném sportu od 3. 5. Situace je tak podobná , jako u opatření, účinných od pondělí 26. 4. do neděle 2. 5. 2021.

K aktuálně účinnému mimořádnému opatření proto ČUS nevydala výkladové stanovisko. Výkladovým stanoviskem oficiálního textu by došlo ke značnému zúžení možností, oproti vládními představiteli a médii proklamovaným podmínkám.

Omezení platná od 26.4. 00:00 hod

Vláda a ministerstvo zdravotnictví připravili ve čtvrtek minulý týden další uvolnění protiepidemických omezení účinná od pondělí 26. 4. Výklad pro sport ale nebyl zcela jednoznačný a ministr zdravotnictví veřejně odkazoval na páteční jednání s představiteli sportu. Jednání v pátek 23. 4. se uskutečnilo, za účasti, mimo jiné, ministra zdravotnictví P. Ahrenbergera, jeho náměstka M. Havrdy a předsedy Národní sportovní agentury M. Hniličky. Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR, zastoupené M. Janstou a Z. Ertlem, požadovaly po ministerstvu jasné nastavení podmínek pro sport.

„Podařilo se dosáhnout dílčího zlepšení a vysvětlení vládních opatření. Dále se rozšířily možnosti využití venkovní sportovní plochy pro trénink organizovaného sportu dětí, mládeže a ostatních amatérských sportovců. Na jedné ploše je už od pondělka možné vytyčit více sportovišť. „Prakticky to znamená, že na jednom fotbalovém hřišti může být více těchto organizovaných skupin s odděleným režimem,“ dodal Jansta.

To potvrdil po pátečním jednání v opakovaných veřejných vystoupeních ve sdělovacích prostředcích, včetně veřejnoprávních, i ministr zdravotnictví P. Ahrenberger, který zopakoval přípustnost 12 osob na hřišti ve dvojicích s tím, že bude respektován výsledek Covid testu ve škole či na pracovišti. S jakým výsledkem pro nadcházející týden od 26. 4. se tedy jednající strany v pátek rozešly?

Ve venkovním prostředí může na jednom sportovišti společně sportovat šest dvojic, tedy celkem 12 osob, a to bez ochrany dýchacích cest a při dodržování platných epidemiologických opatření. Těchto 12 osob musí mít k dispozici plochu o rozloze minimálně 180 m2, tj 15 m2 na jednoho sportovce. Při splnění této podmínky může být na jedné velké venkovní ploše vytyčeno více sportovišť. Testování sportovců v současnosti probíhá ve školách a na pracovištích.

Ministerstvo zdravotnictví však dosud závěry z jednání z pátku 23.4. ve svých oficiálních dokumentech nijak nepromítlo. V mimořádném opatření MZ ČR pod číslem MZDR 14601 /2021 -6/MIN/KAN je zveřejněno stále pouze sportování na venkovních hřištích ve dvou osobách. K tomuto mimořádnému opatření z 23. 4. ČUS nevydala výkladové stanovisko.

Sportování ve vnitřních prostorech se bude řešit ve shodě s otevíráním ostatních vnitřních prostor. Podmínky pro sportování od 3. 5. plánuje MZ ČR projednávat v tomto týdnu.

Zdroj: Česká unie sportu

Omezení platná od 12.4. 00:00 hod

Aktualizace k 13.4.2021 10:00: Vláda na jednání 12. 4. rozhodla o nastavení podmínek pro umožnění organizovaného sportu. Ve zkratce bylo mediálně prezentováno uvolnění na šest dvojic sportujících na otevřeném sportovišti s rozestupy, bez ochrany dýchacích cest a bez podmínky negativního výsledku testu.

Ministerstvo zdravotnictví do úterý 13.4. 16:00 nevydalo žádný oficiální dokument ke včerejšímu rozhodnutí, s přesným zněním podmínek pro sportování. Česká unie sportu získala zatím pouze informaci od ministra P. Ahrenbergera, že aktuální znění mimořádného opatření 14601/2021 se nebude měnit, ministerstvo pouze v jeho rámci připraví pomocný výklad. Ten zatím zveřejněn není. Jakmile bude zveřejněn oficiální text s podmínkami v úplném znění, ČUS urychleně připraví a zveřejní výkladové stanovisko, které se může zdržet konzultací nejasností s ministerstvem zdravotnictví.

—————————————————————————————————————————————–

Dne 11.4.2021 končí nouzový stav a tím končí omezení volného pohybu osob (jak mezi okresy, tak po 21. hodině večer). Vláda na svém jednání 12.4.2021 schválila změnu nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví omezující akce.

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN beze změn omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti. Výjimku mají stejně jako v minulých obdobích pouze školy a profesionální sportovci.

Novinkou je zpřísnění počtu účastníků akcí: opatření zakazuje spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby. Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno stanovit závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatření zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN zůstává beze změn a nařizuje plošnou povinnost nosit respirátor či zdravotnickou masku ve vnitřních prostorách, na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a i mimo obec, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci a cvičící osoby mají výjimku z nošení roušek v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti. Další výjimky s různými podrobnějšími podmínkami pak platí pro přípravu pro sportovní akce konané v rámci povolených soutěží organizovaných sportovními svazy.

—————————————————————————————

Starší již neplatná opatření:


Aktualizace k 9.4.2021 15:00: Podle vyjádření ministra zdravotnictví na dnešní tiskové konferenci není možné provozovat amatérský sport na vnitřních sportovištích. Vyjádření vlády a podrobnější výklad MZČR čekáme v pondělí.


Dne 11.4.2021 končí nouzový stav a tím končí omezení volného pohybu osob (jak mezi okresy, tak po 21. hodině večer). Vláda na svém jednání 6.4. schválila nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platná k 12.4.2021 založená na pandemickém zákonu.

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti. Výjimku mají stejně jako v minulých obdobích pouze školy a profesionální sportovci.

Opatření dále zakazuje spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb. Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno stanovit závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatření zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.

Dle výkladu JUDr. Viduny (podrobněji viz níže), je tedy organizovaný sport (amatérský) umožněn vzhledem ke spolkové povaze naprosté většiny sportovních klubů v počtu max. 20 osob na venkovních sportovištích, resp. max. 10 osob na vnitřních sportovištích. Sportovní činnost je v takovém případě vykonávána členy těchto spolků. V případě vnitřních sportovišť pak platí, že spolky (jejich členové) mohou takovou činnost vykonávat výhradně na sportovištích, jejichž jsou tyto spolky přímými provozovateli, neboť v ostatních případech (např. hodinový pronájem školní tělocvičny) mohou být považováni (ve vztahu k provozovateli sportoviště) za „veřejnost“.

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN nadále nařizuje plošnou povinnost nosit respirátor či zdravotnickou masku ve vnitřních prostorách, na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a i mimo obec, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci a cvičící osoby mají výjimku z nošení roušek v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti. Další výjimky s různými podrobnějšími podmínkami pak platí pro přípravu pro sportovní akce konané v rámci povolených soutěží organizovaných sportovními svazy.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Mimořádná opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví, a to bez limitu počtu společně sportujících osob.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
 3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 4. Amatérští organizovaní sportovci mohou v rámci spolkové činnosti sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 20 osob a na vnitřních sportovištích (spolkem přímo provozovaných) v maximálním počtu 10 osob.
 5. Za dodržení podmínek stanovených čl. I odst. 18 a 19 MO služby lze nadále konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).
 6. Bazény jsou pro veřejnost uzavřeny. Z hlediska organizovaného amatérského sportu platí dle názoru JUDr. Viduny stejný režim jako pro ostatní vnitřní sportoviště.
 7. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro amatérské sportovce ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti. (Podtržená část zůstala dle názoru JUDr. Viduny v textu z předchozího mimořádného opatření a nedává s přihlédnutím k aktuálnímu znění nových mimořádných opatření smysl. Dle jeho názoru může sportovat až 20 osob společně bez ochrany dýchacích cest, přičemž lze předpokládat povinnost testování obdobně jako v případě vnitřních sportovišť).
 8. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro profesionální sportovce na vnitřních i venkovních sportovištích.
 9. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro amatérské sportovce (organizované) na vnitřních sportovištích pouze za podmínky pravidelného testování.

Aktualizace k 27.3. 00:00 hod

Vláda na svém mimořádném jednání v pátek 26.3.2021 schválila prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a zároveň usnesením č. 315 prodloužila stávající krizová opatření platná od 22.3. 00:00 hod. tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod.

Omezení platná od 22.3. 00:00 hod

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 18. 03. 2021 č. 298 a č. 299, Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 03. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-46/MIN/KAN a Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 03. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN sděluje Česká unie sportu Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M.

V návaznosti na shora uvedená usnesení vlády došlo k úpravě omezení souvisejících se sportem, avšak pouze v jednom ohledu, kdy sportovní činnost nemusí být vykonávána pouze na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Na sportovní činnost se tedy nově vztahuje obecné omezení v podobě zákazu opuštění území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají osoby trvalý pobyt nebo bydliště.

Závěry:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví. Nově je stanovena povinnost písemného prokázání důvodnosti výkonu sportovní činnosti (potvrzení zaměstnavatele, smlouva apod.)
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
 3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 4. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to výhradně individuálně či ve společnosti členů jedné domácnosti. Sportovat lze nově na území celého okresu.
 5. Za dodržení podmínek stanovených Usnesením 299 lze nadále konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).
 6. Bazény jsou pro zcela uzavřeny.
 7. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest  platí pro amatérské sportovce pouze v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.
 8. Pro vstup na území ČR v případě profesionálního sportu platí zvláštní pravidla dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 03. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN.

Omezení platná od 1.3. 00:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 216 o přijetí krizového opatření zakazuje volný pohyb osob za hranice okresu bydliště na území celé České republiky. Z hlediska sportu je v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. důležitá výjimka cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště.

usnesení vlády č. 217, které zakazuje poskytování služeb v provozovnách a určité typy akcí, je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center. Výjimku mají osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci povolených soutěží organizovaných sportovními svazy.

Nově platí mimořádné opatření MZDR 15757/2020-45, které nařizuje plošnou povinnost nosit respirátor či zdravotnickou masku ve vnitřních prostorách, na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a i mimo obec, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci a cvičící osoby mají výjimku z nošení roušek v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech. Další výjimky s různými podrobnějšími podmínkami pak platí pro přípravu pro sportovní akce konané v rámci povolených soutěží organizovaných sportovními svazy.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Usnesení vlády č. 216 a 217 a Mimořádné opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví. Nově je stanovena povinnost písemného prokázání důvodnosti výkonu sportovní činnosti (potvrzení zaměstnavatele, smlouva apod.)
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
 3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 4. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to výhradně individuálně či ve společnosti členů jedné domácnosti, a navíc pouze na území obce jejich trvalého pobytu/bydliště.
 5. Za dodržení podmínek stanovených Usnesením 216 lze nadále konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).
 6. Bazény jsou pro veškerý sport zcela uzavřeny.
 7. Pro vstup na území ČR v případě profesionálního sportu platí zvláštní pravidla dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 02. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-60.

Omezení platná od 30.1. 00:00 hod

Omezení zůstávají prakticky ve stejném režimu jako v předchozím období, zákaz volného pohybu osob se řídí usnesením vlády č. 79. Novinkou pro sportovní prostředí je bod IV.2, který nařizuje omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti. Zákaz poskytování služeb v provozovnách a určité typy akcí řeší usnesení vlády č. 78 pro sport beze změn. Stejně tak nadále beze změn platí mimořádné opatření MZDR o ochraně dýchacích cest.

Omezení platná od 27.12. 00:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 1375 o přijetí krizového opatření zakazuje zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Z hlediska sportu je důležitá výjimka pro dobu pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích – platí omezení nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti.

V usnesení vlády č. 1376, které zakazuje poskytování služeb v provozovnách a určité typy akcí, je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center. Výjimku mají  osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Nadále platí mimořádné opatření MZDR 15757/2020-43, které již od 8.12.2020 nařizuje plošnou povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách. Sportovci a cvičící osoby mají výjimky z nošení roušek v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech. Pokud mají všichni členové týmu negativní test (antigenní / PCR test), který není starší 48 hodin, nebo pokud trénink probíhá v rozsahu alespoň dvakrát týdně, test musí být v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; nemusí mít roušky ani ve vnitřních prostorech v době přípravy na svazové soutěže.

Výklad podmínek uvádí vládní COVID Portál: https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Usnesení vlády č. 1375 a 1376 a Mimořádné opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
 3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 4. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.
 5. Bazény jsou pro veškerý sport zcela uzavřeny.

Omezení platná od 18.12. 00:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 1334 o přijetí krizového opatření zakazuje zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. Z hlediska sportu je důležitá výjimka pro dobu pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích. Nově vláda nařizuje pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou členů domácnosti.

Usnesení vlády ČR č. 1332 o přijetí krizového opatření zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center. Výjimku má sportovní příprava profesionálů (tj. osob v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti) jako příprava pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy a sportovní akce, které nejsou zakázány. Dále je také zakázán provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní.

Nadále platí mimořádné opatření MZDR 15757/2020-43, které od 8.12.2020 nařizuje plošnou povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách. Sportovci a cvičící osoby mají výjimky z nošení roušek v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech. Pokud mají všichni členové týmu negativní test (antigenní / PCR test), který není starší 48 hodin, nebo pokud trénink probíhá v rozsahu alespoň dvakrát týdně, test musí být v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; nemusí mít roušky ani ve vnitřních prostorech v době přípravy na svazové soutěže.

Aktualizace informací od České unie sportu z 16.12.2020:

Dle výkladu Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje lze za venkovní sportoviště považovat i určitá hřiště zakrytá sezónním zimním opláštěním. Více informací ve výkladu Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ZDE.

Omezení platná od 9.12. 00:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 1290 o přijetí krizového opatření zakazuje od 9.12.2020 hromadné akce a upravuje provoz sportovišť nadále ve stejném znění, jako usnesení 1262 platné od 3.12.2020 (viz níže).

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření MZDR 15757/2020-43, kde od 8.12.2020 nadále platí plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, MHD, na zastávkách a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci a cvičící osoby mají následující výjimky:

 • v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,
 • ve vnitřních prostorech v době přípravy na svazové soutěže, pokud mají všichni členové týmu negativní test (antigenní / PCR test), který:
  • není starší 48 hodin
  • pokud trénink probíhá v rozsahu alespoň dvakrát týdně, test musí být v intervalu nejdéle jednou za 5 dní,
 • profesionální sportovci na vnitřních sportovištích,
 • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť.

Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k nošení roušek od 8.12.2020 naleznete ZDE a k omezení vnitřních sportovišť ZDE.

Omezení platná od 3.12. 00:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 1262 o přijetí krizového opatření ruší zákaz volného pohybu osob. Od čtvrtka 3.12. je tedy opět možné se volně pohybovat na území celé České republiky. Toto usnesení zároveň zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech (s výjimkou členů rodiny, zaměstnanců apod.).

Vláda omezuje provoz sportovišť tak, že:

 • sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků,
 • ve vnitřních prostorách staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují,
 • pro výkon sportovní činnosti a přípravy na ni, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovní akce platí, že
  • pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců,
  • pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
 • pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců organizovaných sportovními svazy a přípravy na ně platí, že
  • pro vnitřní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše však 10 osob,
  • sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
  • pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
 • pro výkon rekreačního sportu platí, že
  • vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2 ,
  • sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
  • pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
 • provoz fitness center je umožněn v jejich vnějších i vnitřních prostorech při dodržování rozestupů minimálně 2 metry mezi osobami; ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m 2 vnitřní plochy, a skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob; pro šatny, sprchy a toalety provozovatel nastaví režimová opatření; individuální trénink musí být konán v minimálních odstupech 2 metry, s výjimkou vzdálenosti mezi zákazníkem a trenérem.

Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních 3 služeb, je omezen tak, že ve venkovních prostorech může být nejvýše 50 osob a ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob, saunové ceremoniály a provoz parní sauny jsou zakázány.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření MZDR 15757/2020-42, kde od 3.12.2020 platí plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, MHD, na zastávkách a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. mají ve venkovních prostorech výjimku a roušky nosit nemusí. Na vnitřních sportovištích platí povinnost i nadále, vyjmuti jsou pouze profesionální sportovci a osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť.

Národní sportovní agentura také zveřejnila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví matici opatření PES se zaměřením na sporty – ke stažení ZDE.

Česká komora fitness opět připravila Manuál pro provoz fitness center ve fázi 3 systému PES – ke stažení ZDE.

Připomínáme také existenci Metodického pokynu NSA pro konání tréninků a soutěží – podrobnější informace naleznete v našem článku ZDE.

Česká unie sportu pravidelně nechává zpracovávat srozumitelný výklad k vládním opatřením. Závěry výkladového stanoviska JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 11. 1262 a Mimořádné opatření MZDR jsou následující:

 1. Shora uvedené Usnesení je však ve vztahu ke sportu nelogické, matoucí, v některých ohledech si navíc jednotlivá ustanovení písmen navzájem odporují a Usnesení se v této souvislosti stává v podstatě nepochopitelným. Dle mého názoru tedy není možné ze současné textace Usnesení připravit relevantní výklad skutečně povolených činností.
 2. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích jsou vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby pouze na venkovních sportovištích. V případě vnitřních sportovišť platí výjimka pouze pro profesionální sportovce a bazény.

matice_opatreni_pes_druheho_stupne_sport_final_29112020_page-0001

Omezení platná od 23.11. 00:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 1200 o přijetí krizového opatření zakazuje zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. Z hlediska sportu je nadále důležitá výjimka pro dobu pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích. Nově vláda nařizuje pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou členů domácnosti.

V usnesení vlády č. 1201, které zakazuje poskytování služeb v provozovnách a určité typy akcí, není zakázán provoz venkovních sportovišť. Zároveň je ovšem nadále zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center. Výjimku mají  osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření MZDR 15757/2020-40, kde od 21.11.2020 platí plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, MHD, na zastávkách a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci v době tréninku mají výjimku z nošení ochrany dýchacích cest při výkonu sportovní činnosti.

Závěry z výkladu České unie sportu:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
 3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 4. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě a na venkovních sportovištích, a to maximálně v počtu 6 osob s výjimkou členů domácnosti.
 5. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

—————————————————————————————

Starší již neplatné vlny krizových opatření:

Omezení platná od 18.11. 00:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 1190 o přijetí krizového opatření zakazuje zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Z hlediska sportu je důležitá výjimka pro dobu pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích – nadále platí omezení nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti.

V usnesení vlády č. 1192, které zakazuje poskytování služeb v provozovnách a určité typy akcí, není zakázán provoz venkovních sportovišť. Zároveň je ovšem nadále zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center. Výjimku mají  osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření MZDR 15757/2020-39, kde platí plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, MHD, na zastávkách a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci v době tréninku mají výjimku z nošení ochrany dýchacích cest při výkonu sportovní činnosti.

Závěry z výkladu České unie sportu:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
 3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 4. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě a na venkovních sportovištích, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.
 5. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Omezení platná od 22.10. 06:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 1078 o přijetí krizového opatření zakazuje zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Z hlediska sportu je důležitá výjimka pro dobu pobytu v přírodě nebo parcích. V usnesení vlády č. 1079, které zakazuje poskytování služeb v provozovnách a určité typy akcí, není zakázán provoz venkovních sportovišť. Zároveň ovšem tato sportoviště mohou být k dispozici pouze pro profesionální (zaměstnané) sportovce, amatérští sportovci na ně nemají přístup, jelikož se na sportoviště nevztahuje výjimka z volného pohybu osob (pouze parky a příroda).

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 21.10.2020 mimořádné opatření MZDR 15757/2020-37, kde platí plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, MHD, na zastávkách a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci v době tréninku mají výjimku z nošení ochrany dýchacích cest při výkonu sportovní činnosti.

Podrobné výkladové stanovisko České unie sportu je ke stažení ZDE. NSA zveřejnilo ZDE stručné stanovisko ve stejném znění jako ČUS, po tweetu ministra zdravotnictví jej ovšem stáhlo.

Závěry výkladu:

 1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
 2. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je umožněn pouze profesionálním sportovcům (bez vnitřního zázemí – šatny, sprcha apod.), a to bez omezení počtu osob.
 3. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.
 4. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Omezení platná od 14.10.

Usnesení Vlády ČR č. 1021 o přijetí krizového opatření zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorách staveb i ve vnějších prostorách, nejde-li o členy domácnosti, zaměstnance při výkonu práce a další výjimky. Zákaz se vztahuje i na spolkové a sportovní akce. Osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry.

Nařízení dále plošně zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, stejně jako umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) a wellness zařízení.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření MZDR 15757/2020-36 platné od 13.10.2020, kde nadále zůstává plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, MHD a nově i na zastávkách. Sportovci v době tréninku mají výjimku z nošení ochrany dýchacích cest při výkonu sportovní činnosti.

Vyjádření Národní sportovní agentury k nahlédnutí ZDE. Výkladové stanovisko České unie sportu k usnesení Vlády ČR č. 1021 a mimořádnému opatření MZDR 15757/2020-36 si můžete přečíst ZDE.

Závěry výkladu:

 1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
 2. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je limitován počtem 6 osob (v případě neprofesionálních sportovců) a zákazu využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), přičemž musí být zachován odstup minimálně 2 metry od jiných osob.
 3. Venkovní sportoviště lze rozdělit pomocí fyzických překážek na dílčí sportoviště tak, aby takto vzniklými dílčími sportovišti vznikly koridory o minimální šířce 2 metry, a byl zamezen kontakt takto sportujících skupin (max. 6 osob v každé skupině), a to jak při příchodu a odchodu (vlastní vstup na sportoviště), tak při výkonu sportovní činnosti.
 4. Profesionální sportovci mohou využívat venkovní sportoviště (bez vnitřního zázemí – šatny, sprcha apod.) i v počtu přesahujícím 6 osob.
 5. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Omezení platná od 12.10.

Usnesení Vlády ČR č. 996 o přijetí krizového opatření zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorách staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorách, nejde-li o členy domácnosti a další výjimky. Zákaz se vztahuje i na spolkové a sportovní akce.

Nařízení dále plošně zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorách staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, stejně jako umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) a wellness zařízení.

Výkladové stanovisko České unie sportu k usnesení Vlády ČR č. 996 si můžete přečíst ZDE.

Závěry výkladu:

 1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
 2. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je limitován počtem 20 osob a zákazem využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), přičemž musí být zachován odstup minimálně 2 metry od jiných osob.
 3. Venkovní sportoviště lze rozdělit pomocí fyzických překážek na dílčí sportoviště tak, aby mezi jednotlivými sportovišti vznikly koridory o minimální šířce 2 metry, a byl zamezen kontakt takto sportujících skupin (max. 20 osob v každé skupině), a to jak při příchodu a odchodu (vlastní vstup na sportoviště), tak při výkonu sportovní činnosti.

Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní pravidla stanovená Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020, tedy plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách a prostředcích veřejné hromadné dopravy.

Omezení platná od 9.10.

Usnesení Vlády ČR č. 995 o přijetí krizového opatření zakazuje provoz a používání umělých koupališť a sportovišť ve vnitřních prostorách staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center.

Dále zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorách staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorách, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání a dalších.

Výjimka pro svazové sportovní akce (soutěže i přípravu na ně) nadále platí!

Zákaz využívání sportovišť v bodě I./3. totiž na svém konci obsahuje formulaci „s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách a akcí podle bodu II./2.“ Právě bod II./2. obsahuje omezení svazových sportovních akcí tak, jak platí od počátku podzimního nouzového stavu, tedy od pondělí 5.10.2020.

Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy se tedy MOHOU KONAT i o tomto víkendu. Účastnit se jich mohou nadále pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Výkladové stanovisko České unie sportu k usnesení Vlády ČR č. 995 si můžete přečíst ZDE.

Závěry výkladu:

 1. Jednání spolkových orgánů není za současné textace vyňato ze zákazu dle bodu I. Usnesení. Platí tedy limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí.
 2. Je vyhlášen zákaz vnitřních sportovišť a v případě venkovních sportovišť je limitován počtem 20 osob a zákazu využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), nespadají-li případné činnosti na sportovišti do výjimky dle bodu II. odst. 2 Usnesení (viz následující odstavec).
 3. Pro sportovní akce konané výhradně v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, jakož i pro tréninkovou přípravu na takové akce platí limit pro vnitřní i venkovní akce ve výši 130 osob.
 4. Za sportovní svazy nelze dle současného znění Usnesení považovat např. Českou obec sokolskou, ČUS (příp. KO ČUS, OS ČUS).

Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní pravidla stanovená Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020, tedy plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, kdy sportovci mají výjimku při výkonu sportovní činnosti.

zpracovala Ing. Pavla Šrůtová

zdroje:

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.