Nabídka sportovního materiálu

14.07.2017

Sportovní klub Volejbalové školy Praha nabízí oddílům i jednotlivcům s omezenými finančním možnostmi sportovní materiál za velmi nízké ceny.

více »

Rozšířené funkce IS ČUS

10.07.2017

V létě 2015 byl do provozu uveden Informační systém České unie sportu (IS ČUS), který slouží ke sběru a zpracování dat ze sportovního prostředí.

více »

MŠMT vyhlásilo investiční program na období 2017/2018

10.07.2017

Na konci června 2017 vyhlásilo MŠMT program 133 530 s názvem „Podpora materiálně technické základny sportu“, resp. podprogram 133D 531 s názvem „Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“.

více »

Třetí seznam schválených projektů z programu VIII

10.07.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnilo na konci června další, v pořadí již třetí seznam schválených projektů podaných v rámci programu VIII. Tento seznam projednala expertní komise i porada vedení MŠMT.

více »

Nezapomeňte do 30.6.2017 sestavit výroční zprávu za rok 2016

23.06.2017

Poprvé v roce 2015 vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy program VIII s názvem „Organizace sportu v SK a TJ“ a přijalo přes 3000 žádostí. Všichni úspěšní žadatelé obdrželi poštou „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2016″, jehož součástí bylo účelové určení, podmínky použití dotace a podklady pro vyúčtování.

více »

Nabídka šatních skříněk a bezpečnostních boxů zdarma

22.06.2017

SK Motorlet Praha nabízí výměnou za vlastní demontáž a odvoz šatní skříňky a boxy.

více »

Smuteční oznámení

12.06.2017

Se zármutkem oznamujeme členským TJ/SK a sportovním svazům, jakož i širší sportovní veřejnosti, že dne 8. 6. 2017 po déletrvajícím onemocnění zemřel pan JUDr. Karel Kocura, člen Výkonného výboru Pražské tělovýchovné unie, předseda představenstva Association Club Sparta Praha z.s. a zároveň předseda kanoistického oddílu AC Sparta Praha.

více »

MŠMT zveřejnilo další zprávu o průběhu administrace žádostí z Programu VIII

08.06.2017

V souladu s plánem hlavních úkolů na I. pololetí roku 2017 provádí MŠMT rozdělení státního rozpočtu na rok 2017 v oblasti sportu, konkrétně rozdělení neinvestičních prostředků vyčleněných pro program VIII, který je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot.

více »

Sportoviště a zákaz kouření od 31.5.2017 přísněji

01.06.2017

Na konci května 2017 nastala účinnost nového zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který má dopad nejen na provozovatele stravovacích zařízení, ale také na provozovatele sportovišť či organizátory sportovních akcí.

více »

MŠMT začalo rozdělovat dotace na sport

25.05.2017

Ve středu 24. května 2017 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR tiskovou zprávu, ve které informuje o postupu při kontrole a posuzování žádostí o dotace z rozpočtu MŠMT. Nová komise jmenovaná ministryní Kateřinou Valachovou již začala rozdělovat dotace na sport. Jako první posuzovala žádosti o finance od sportovních klubů.

více »
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.