Praha vyhlásila dotační programy na období 2018 – 2020

15.09.2017

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1842 ze dne 15. 8. 2017 vyhlášení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze – poskytování jednoletých dotací na rok 2018 a víceletých dotací na období 2018 – 2020 (programy II. – IV.)

více »

Termín splatnosti členských příspěvků na rok 2017 je 30.9.2017

15.09.2017

Již 25. Valná hromada PTU v roce 2014 rozhodla o jednotném členském příspěvku ve výši 1.000 Kč pro všechny tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy sdružené v Pražské tělovýchovné unii s termínem splatnosti nejpozději do 30. 9. v každém roce.

více »

Jak a kdy založit účetní závěrku do Sbírky listin?

14.09.2017

Všechny účetní jednotky (bez ohledu na způsob účtování), které jsou dle zákona zapsány ve veřejném rejstříku, nebo ty, kterým to stanoví zvláštní právní předpis, mají povinnost zveřejňovat účetní závěrky ve Sbírce listin. Od roku 2016 mají tuto povinnost také spolky, pobočné spolky, nadace, ústavy i společenství vlastníků jednotek.

více »

Smuteční oznámení

08.09.2017

Všem členským klubům, jednotám i svazům se zármutkem oznamujeme, že v pátek 28. července 2017 po těžké nemoci zesnul pan JUDr. Lubomír Lánský, dlouholetý předseda kontrolní komise Pražské tělovýchovné unie a zároveň dlouholetý předseda Tělovýchovné jednoty Háje – Jižní Město.

více »

MŠMT provedlo revizi nepodpořených žádostí z progamu VIII

06.09.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo revizi nepodpořených žádostí z programu VIII zveřejněných ve IV. seznamu. MŠMT se rozhodlo akceptovat „nezásadní“ vady a dodatečně podpořilo 92 žádostí. Žadatelům z pátého seznamu bude přiděleno celkem 4.782.500 Kč.

více »

Čtvrtý seznam žádostí z programu VIII

09.08.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo čtvrtý seznam s přehledem žádostí podaných v rámci programu VIII.

více »

Výkonný výbor České unie sportu se zabýval dotační kauzou a financováním sportu

03.08.2017

Výkonný výbor České unie sportu (ČUS), který se sešel v Praze 2. srpna, vzal na vědomí informaci týkající se zahájení trestního stíhání předsedy ČUS, generálního sekretáře ČUS a České unie sportu.

více »

Rejstříkové soudy již začaly vyzývat spolky k odstranění nedostatků

28.07.2017

Nejpozději do 1. 1. 2017 měly mít všechny spolky přizpůsobeny své stanovy a hlavně zápisy ve spolkovém rejstříku nové právní úpravě. Po tomto termínu začaly rejstříkové soudy kontrolovat splnění zákonných povinností.

více »

Prohlášení České unie sportu k aktuálnímu obvinění

26.07.2017

Česká unie sportu obdržela usnesení o zahájení trestního stíhání právnické osoby. Usnesení je mj. založeno na předpokladu, že byly činěny kroky k navýšení zdrojů pro správu majetku ČUS a zajištění sportovní činnosti, což ovšem odpovídá stanovám ČUS. Mělo údajně dojít k neoprávněnému navýšení prostředků na provoz ČUS ve výši několika milionů korun.

více »

Nabídka sportovního materiálu

14.07.2017

Sportovní klub Volejbalové školy Praha nabízí oddílům i jednotlivcům s omezenými finančním možnostmi sportovní materiál za velmi nízké ceny.

více »
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.