Manuál pro podávání žádostí do programu MŮJ KLUB 2020

18.10.2019

V návaznosti na vyhlášení neinvestičního dotačního programu MŮJ KLUB 2020 jsme zpracovali manuál, který by měl pomoci žadatelům v doplňování údajů a založením nové žádosti (projektu) v informačním systému MŠMT s názvem IS-SPORT.

více »

Opatření IV. Sportovní akce

17.10.2019

Magistrát hl. města Prahy také pro rok 2020 nezapomněl na možnost podávat žádost o dotaci na sportovní akce. U Opatření IV. si však musíme dát pozor na řadu změn oproti minulým rokům. Jednou z nich je zrušení dvou termínů pro podávání žádostí. V novém vyhlášení je pouze jediný termín 17.10.-31.10.2019, kdy žadatel musí podat žádost na akce, které se uskuteční v průběhu celého dotačního období. Další změnou je zrušení dílčích podprogramů.

více »

Opatření III. Provoz sportovních zařízení

17.10.2019

V Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze na rok 2020 bylo vypsáno Opatření, které může provozovatelům sportovních zařízení pomoci s financováním jejich provozu a údržby. Zásadní změnou oproti minulým obdobím je, že Opatření bylo vyhlášeno jako jednoletý grant, žádost tedy bude potřeba podávat každoročně.

více »

Opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných

16.10.2019

Hlavním účelem Opatření VI. je podpora dlouhodobých aktivit handicapovaných sportovců. Za sport handicapovaných jsou pro účely tohoto Opatření považovány jakékoliv soutěžní i nesoutěžní sportovní aktivity . Hlavní podmínkou je, aby aktivity ve sportovní činnosti handicapovaných byly provozovány dlouhodobě a pravidelně a nikoliv jako jednorázové (nahodilé) akce.

více »

Termín splatnosti členských příspěvků PTU již uplynul!

15.10.2019

Dovolujeme si upozornit členské subjekty, že termín pro úhradu členského příspěvku Pražské tělovýchovné unii na rok 2019 byl 30. 9. 2019. Na základě rozhodnutí již 25. Valné hromady PTU jsou tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy sdružené v Pražské tělovýchovné unii povinny uhradit roční členský příspěvek ve výši 1.000 Kč.

více »

Opatření V. Sport pro všechny

15.10.2019

Cílem Opatření V. je podporovat dlouhodobé aktivity v oblasti sportu pro všechny, tedy aktivity, které jsou zaměřeny na všeobecnou pohybovou průpravu mládeže nebo seniorů (nad 55 let). Hlavní podmínkou je, aby činnost byla provozována dlouhodobě (pravidelně) a nikoliv jako jednorázová (nahodilá) akce. Za sport pro všechny nelze považovat soutěžní sportovní činnost a pravidelnou přípravu dětí na soutěžní sport.

více »

Investiční dotace v rámci magistrátního programu podpory sportu 2020

11.10.2019

V Programu na rok 2020 byla vyhlášena dvě investiční Opatření. Opatření II. Investice do sportovního zařízení v podstatě navazuje na dříve vyhlašované investiční Programy, takže pro žadatele nebude úplnou novinkou. Zcela nové je však Opatření VII., prostřednictvím kterého mohou provozovatelé sportovních zařízení obnovit a rozšířit vybavenost sportovišť.

více »

Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

08.10.2019

V Opatření I. je řada novinek, které jsou důležité jak pro žadatele, tak pro realizátory. Týkají se speciálních podmínek a zpřesnění některých povinností mezi žadateli a realizátory, způsobilých nákladů i finančních limitů. Některé způsobilé náklady jsou přesněji specifikovány, některé náklady již nejsou na rozdíl od minulých let uznatelné.

více »

PTU nabízí bezplatnou pomoc při zpracování dotačních žádostí

08.10.2019

V souvislosti s vyhlášením dotačních programů MŠMT a MHMP obdržela v posledních týdnech řada sportovních organizací e-mailové komerční nabídky na zpracování dotačních žádostí. Pražská tělovýchovná unie si proto dovoluje připomenout, že dotační poradenství poskytuje svým členům již mnoho let bezplatně, a to jako jednu z mnoha členských výhod.

více »

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020

07.10.2019

V polovině září bylo zveřejněno vyhlášení Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze na rok 2020. V sérii článků Vás seznámíme nejen se základními charakteristikami jednotlivých Opatření, ale také změnami oproti minulým vyhlášením.

více »
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.