Žádosti o dotace z programu Můj klub 2020 bude možné podávat až do 18.11.2019

03.10.2019

Ve středu 2. října 2019 uveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých internetových stránkách dotační výzvu Můj klub 2020. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.

více »

MŠMT zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o investiční dotace

25.09.2019

MŠMT zveřejnilo Výzvu V5 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro TJ a SK.

více »

Téměř polovina TJ/SK stále nemá vyplacenou dotaci Můj klub

24.09.2019

V novém seznamu MŠMT přibylo za poslední měsíc přibližně 500 klubů, které již mají finanční prostředky z programu Můj klub 2019 na svých účtech. Dalších téměř 2000 sportovních klubů a tělovýchovných jednot má dotaci navrženou ke schválení.

více »

Seminář pro žadatele v Programu podpory sportu 2020

21.09.2019

Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. města Prahy pořádá seminář pro subjekty, které budou žádat o dotace v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020.

více »

Hlavní město Praha vypsalo Program podpory sportu na rok 2020. Co je nového?

17.09.2019

Rada hl. m. Prahy schválila Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020. Přesto, že je vydaný materiál ve své struktuře jiný než v minulých letech, lze se v něm vcelku snadno orientovat. Nový „Program“ je na první pohled z hlediska vypsaných programů (nově tzv. Opatření) podobný, na některé (nikoliv všechny) důležité odlišnosti vás však upozorníme v následujícím článku.

více »

Máte aktuální informace ve Spolkovém rejstříku?

13.09.2019

V roce 2014 byla všechna tehdejší občanská sdružení zapsána do spolkového rejstříku a TJ/SK i svazy měly povinnost do tří let aktualizovat své údaje. Tato lhůta však není jediná, na kterou si spolky musí dávat pozor – každá zásadní změna by měla být do rejstříku bezodkladně zapsána! Článek přináší stručný přehled, který vám pomůže změny v rejstříku provést.

více »

Pozvánka na Kavky 4 Sport

06.09.2019

Vážení sportovní přátelé, Pražská tělovýchovná unie si vás dovoluje pozvat na den plný sportovních aktivit a zábavy – Kavky 4 Sport. Akci pořádá Městská část Praha 4 a bude probíhat dne 21. 9. 2019 v parku Na Pankráci od 10:00 do 18:00 hodin.

více »

Praha si nechá zpracovat Plán rozvoje sportu

30.08.2019

Magistrát hl. m. Prahy vybral pro zpracování plánu na období 2021-2032 firmu BDO Advisory. Dokument má být zhotovený nejpozději do srpna 2020 a má poskytnout pražským TJ/SK jistoty v oblasti sportovních dotací bez ohledu na politické změny ve vedení města.

více »

Již třetina klubů má peníze od MŠMT

23.08.2019

K 15.08.2019 byla v rámci výzvy MŮJ KLUB 2019 navržena dotace již u 4 100 žadatelů a vyplacené peníze na účtech má 2096 sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

více »

Měsíc náborů do sportovních klubů 2019

19.08.2019

V období od 1. 9. do 30. 9. 2019 se uskuteční již 8. ročník projektu Měsíc náborů do sportovních klubů. Jedná se o projekt hl. m. Prahy, do kterého se mohou zapojit pražské TJ/SK, které ve zmíněném měsíci nabídnou pražské veřejnosti možnost účastnit se náboru do svého sportovního klubu.

více »
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.