Opatření V. Sport pro všechny

15.10.2019

Cílem Opatření V. je podporovat dlouhodobé aktivity v oblasti sportu pro všechny, tedy aktivity, které jsou zaměřeny na všeobecnou pohybovou průpravu mládeže nebo seniorů (nad 55 let). Hlavní podmínkou je, aby činnost byla provozována dlouhodobě (pravidelně) a nikoliv jako jednorázová (nahodilá) akce. Za sport pro všechny nelze považovat soutěžní sportovní činnost a pravidelnou přípravu dětí na soutěžní sport.

více »

Investiční dotace v rámci magistrátního programu podpory sportu 2020

11.10.2019

V Programu na rok 2020 byla vyhlášena dvě investiční Opatření. Opatření II. Investice do sportovního zařízení v podstatě navazuje na dříve vyhlašované investiční Programy, takže pro žadatele nebude úplnou novinkou. Zcela nové je však Opatření VII., prostřednictvím kterého mohou provozovatelé sportovních zařízení obnovit a rozšířit vybavenost sportovišť.

více »

Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

08.10.2019

V Opatření I. je řada novinek, které jsou důležité jak pro žadatele, tak pro realizátory. Týkají se speciálních podmínek a zpřesnění některých povinností mezi žadateli a realizátory, způsobilých nákladů i finančních limitů. Některé způsobilé náklady jsou přesněji specifikovány, některé náklady již nejsou na rozdíl od minulých let uznatelné.

více »

PTU nabízí bezplatnou pomoc při zpracování dotačních žádostí

08.10.2019

V souvislosti s vyhlášením dotačních programů MŠMT a MHMP obdržela v posledních týdnech řada sportovních organizací e-mailové komerční nabídky na zpracování dotačních žádostí. Pražská tělovýchovná unie si proto dovoluje připomenout, že dotační poradenství poskytuje svým členům již mnoho let bezplatně, a to jako jednu z mnoha členských výhod.

více »

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020

07.10.2019

V polovině září bylo zveřejněno vyhlášení Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze na rok 2020. V sérii článků Vás seznámíme nejen se základními charakteristikami jednotlivých Opatření, ale také změnami oproti minulým vyhlášením.

více »

Žádosti o dotace z programu Můj klub 2020 bude možné podávat až do 18.11.2019

03.10.2019

Ve středu 2. října 2019 uveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých internetových stránkách dotační výzvu Můj klub 2020. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.

více »

MŠMT zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o investiční dotace

25.09.2019

MŠMT zveřejnilo Výzvu V5 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro TJ a SK.

více »

Téměř polovina TJ/SK stále nemá vyplacenou dotaci Můj klub

24.09.2019

V novém seznamu MŠMT přibylo za poslední měsíc přibližně 500 klubů, které již mají finanční prostředky z programu Můj klub 2019 na svých účtech. Dalších téměř 2000 sportovních klubů a tělovýchovných jednot má dotaci navrženou ke schválení.

více »

Seminář pro žadatele v Programu podpory sportu 2020

21.09.2019

Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. města Prahy pořádá seminář pro subjekty, které budou žádat o dotace v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020.

více »

Hlavní město Praha vypsalo Program podpory sportu na rok 2020. Co je nového?

17.09.2019

Rada hl. m. Prahy schválila Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020. Přesto, že je vydaný materiál ve své struktuře jiný než v minulých letech, lze se v něm vcelku snadno orientovat. Nový „Program“ je na první pohled z hlediska vypsaných programů (nově tzv. Opatření) podobný, na některé (nikoliv všechny) důležité odlišnosti vás však upozorníme v následujícím článku.

více »
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.