EET vstupuje do druhé etapy

Po první etapě zavádění režimu elektronické evidence tržeb čeká podnikající fyzické osoby a právnické osoby s podnikatelskou činností (tedy i spolky provozující vedlejší hospodářskou činnost) druhá vlna, která bude spuštěna 1. 3. 2017.

Zatímco první etapa zahrnovala ubytovací a stravovací služby, druhá etapa se týká subjektů, kterým plynou tržby z maloobchodu a velkoobchodu. Jinak řečeno, jedná se o prodej zboží, přičemž za zboží jsou považovány předměty, které jsou nakupovány za účelem jejich dalšího prodeje. Podle ekonomické klasifikace činností se jedná o NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47.

V praxi TJ/SK musíme rozlišit, zda se jedná o prodej zboží vlastním členům, přičemž není rozhodující, zda je prodej uskutečněn se ziskem, bez zisku nebo se ztrátou. V takovém případě se nebude jednat o maloobchod, který bude zahrnut do režimu EET. TJ/SK musejí takový prodej v rámci svého účetnictví oddělovat pro účely stanovení daně z příjmů, a tedy by neměl být problém takový prodej oddělit i pro účely EET. Nejčastějšími případy maloobchodu v činnosti TJ/SK, které budou spadat do režimu EET, budou např. tržby z prodeje sportovního zboží, tržby z prodeje klubových suvenýrů nebo tržby z prodeje nápojů a cukrovinek (pokud nejsou stravovací službou).

V třetí etapě, která nastane od 1. 3. 2018, budou do režimu EET zahrnuty téměř všechny podnikatelské činnosti.

Pro evidenci tržeb je potřeba pořídit si vhodné pokladní zařízení, které musí být schopno přes internet odeslat datovou zprávu o přijaté tržbě a přijmou zpět fiskální identifikační kód. Mimo klasických pokladen je možné využít pro evidenci tržeb např. osobní počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon vybavený příslušným software a připojením na internet a tiskárnu.

Zástupci PTU se seznámili např. s produktemO2 eKasa, který v sobě zahrnuje pokladnu, terminál, tiskárnu a 4G LTE internet. O2 eKasa funguje jako klasický pokladní systém, přičemž operátor je po jednáních s PTU připraven přizpůsobit zařízení tak, aby mohlo fungovat také např. jako rezervační systém či systém pro evidenci příspěvků.

V současné době operátor hledá partnery z řad tělovýchovných jednot a sportovních klubů sdružených v PTU pro testování produktu v neziskovém sektoru s tím, že jim bude produkt nabídnut za velmi zvýhodněných podmínek. Více informací je možné získat od pana Martina Vojty na e-mailu martin.vojta@o2.cz.

o2ekasa

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Chvalný

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.