JAK SE STÁT ČLENEM PRAŽSKÉ TĚLOVÝCHOVNÉ UNIE?

19.09.2014

Pražská tělovýchovná unie (PTU) je regionálním sdružením tělovýchovných jednot, sportovních klubů a svazů, které mají sídlo na území hl. m. Prahy a převážně zde také realizují svůj sportovní (spolkový) program, jako jsou např. tréninky, nábory, účasti v soutěžích/turnajích sportovních svazů apod. PTU je zároveň ve smyslu stanov České unie sportu držitelem licence pro činnost regionálního sdružení České unie sportu v Praze a rovněž podle týchž stanov vykonává činnost krajského pracoviště svazů.

V současné době Pražská tělovýchovná unie eviduje více než 400 členských subjektů, přičemž každoročně projeví o vstup do PTU zájem přibližně 10 nových spolků. Jak se tedy stát členem PTU?

Jaký je postup?

 1. Zájemce o členství v PTU vyplní přihlášku a přílohy zmíněné v ní.
 2. Žadatel doručí vyplněnou, podepsanou (2 zástupci spolku) a orazítkovanou přihlášku spolu s přílohami do PTU, buď e-mailem na adresu info@ptupraha.cz, nebo osobně či poštou na adresu Hanusova 347/16, 140 00 Praha 4.
 3. Podle nových stanov PTU je primárním příslušným orgánem k rozhodování o vzniku členství žadatelských spolků Výkonný výbor PTU (VV PTU), který se schází 6-7x ročně. Na jednání VV PTU bude přihláška žadatele spolu s přílohami předložena ke schválení.
 4. V případě, že VV PTU schválí vznik členství žadatelského spolku, stává se spolek prostřednictvím PTU také členem České unie sportu. Od okamžiku schválení členství v PTU, mohou členové čerpat výhody.
 5. O přijetí do PTU jsou spolky informovány e-mailem i poštou s tím, že kromě jiného obdrží tzv. Evidenční list, kde je uvedeno evidenční číslo spolku a datum vzniku/schválení členství v PTU/ČUS.
 6. Pro případ zamítnutí žádosti o členství je možné se odvolat k Valné hromadě PTU, která se schází zpravidla jednou ročně – většinou v dubnu/květnu.

Jaké jsou výhody členství v PTU?

 1. Krytí v rámci hromadného úrazového pojištění při nekomerční sportovní činnosti klubu (tréninky, soustředění, akce pořádané klubem)
 2. Osvobození od placení autorských poplatků pro případ užití autorských děl nebo produkcí výkonných umělců (opět jen v rámci nekomerčních klubových sportovních akcí)
 3. Poradenství v oblasti práva a legislativy (např. při změně stanov a zápisu změn do veřejného rejstříku, při řešení vlastnických problémů apod.)
 4. Poradenství v oblasti daní, účetnictví a personalistiky (každoročně pořádáme semináře pro členy)
 5. Konzultace v oblasti dotací a příspěvků
 6. Vedení účetnictví za velmi příznivých cenových podmínek

Kolik stojí členství v PTU a jaké jsou členské povinnosti?

Již 25. VH PTU konaná v roce 2014 schválila jednotný roční členský příspěvek ve výši 1000 Kč, který je splatný vždy do 30. 9. daného roku.

Na základě Pokynů předsedy České unie sportu je pro členské kluby povinné vyplňovat a každoročně aktualizovat v Informačním systému ČUS informace o oddílech, členské základně, pasportu sportovních zařízení a finančních výkazech. Česká unie sportu již přes 15 let tvoří různé statistiky, které vypovídají o stavu českého sportovního prostředí a prostřednictvím kterých získává poznatky o zájmech členských klubů, které hájí.

 

Pro více informací nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@ptupraha.cz nebo tel. 261 215 365.

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.