Poskytujeme servis sportovním klubům a svazům

411

Tělovýchovných
jednot a klubů

134 345

Registrovaných
sportovců

1 030

Sportovních
oddílů

28

Sportovních
svazů

18.01.2023

Na webu NSA je k dispozici formulář k vyúčtování dotace Provoz a údržba 2022. Na rozdíl od Mého klubu je povinné vyplnit všechny jeho listy včetně spoluúčasti v části Použití dotace. Tyto ostatní zdroje spolufinancování musí být minimálně ve stejné výši jako obdržená dotace s tím, že položky mohou být zapsány v jiných řádcích. Vyúčtování se podává datovou schránkou.

29.12.2022

Nezapomeňte, že od roku 2016 mají všechny spolky povinnost zveřejňovat účetní závěrky ve Sbírce listin vedené u rejstříkového soudu. Účetní závěrku za rok 2021 – bez ohledu na typ účetnictví, který spolek vede – je nutné zveřejnit nejpozději k 31.12.2022. Nejjednodušší způsob pro odeslání závěrky je prostřednictvím datové schránky spolku. Více informací ZDE.

15.12.2022

Národní sportovní agentura zveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace všech podaných žádostí v rámci Výzvy 14/2022 Můj klub 2022 – 2. kolo. Vzhledem k tomu, že součet celkových částek všech žádostí činí 103 mil. Kč a disponibilní alokace dle výzvy byla 65 mil. Kč, byl stanoven poměr krácení dotací v hodnotě 0,60.

18.01.2023

Středa 15.2.2023 je posledním dnem pro předložení vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem. Do tohoto termínu je potřeba zpracovat také vyúčtování dotace Můj klub 2022. Vyúčtování probíhá obdobně jako loni. Hlavní novinkou letošního roku je povinnost podávat vyúčtování datovou schránkou spolku.

více »
29.12.2022

Přejeme Vám pohodové zakončení roku 2022 a do roku nového zejména zdraví, štěstí, ale také mnoho osobních, pracovních i sportovních úspěchů.

více »
16.12.2022

Národní sportovní agentura stanovila poměr snížení výše dotace na Provoz a údržbu a zároveň začala rozesílat Rozhodnutí o poskytnutí dotace do datových schránek žadatelů. Pro urychlení vyplacení finančních prostředků NSA vyzývá žadatele o aktivní kontrolu stavu žádosti, kontaktního emailu a datové schránky.

více »
28.11.2022

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s PTU organizuje ve čtvrtek 1. 12. 2022 od 17:00 hodin seminář pro žadatele o dotace v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze na rok 2023. Seminář bude organizován formou webináře, tedy online.

více »
HLEDAT V DALŠÍCH ČLÁNCÍCH
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.