Poskytujeme servis sportovním klubům a svazům

411

Tělovýchovných
jednot a klubů

134 345

Registrovaných
sportovců

1 030

Sportovních
oddílů

28

Sportovních
svazů

15.09.2023

Národní sportovní agentura zveřejnila čtyři investiční výzvy: Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč, Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč, Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023 a Nadregionální sportovní infrastruktura 2023. U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023.

08.09.2023

Finanční zvýhodnění v odběru elektřiny pro zimní stadiony se podařilo vyjednat Národní sportovní agentuře s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním úřadem na následující dva roky. Tisková zpráva NSA uvádí, že celkový předpokládaný přínos této dohody pro provozovatele zimních stadionů je zhruba 25 mil. ročně.

27.06.2023

Česká unie sportu vydala nové číslo elektronického časopisu Zpravodaj ČUS 5/2023. Z obsahu si dovolujeme upozornit na články věnující se multisektorové platformě Aktivní ČESKO. Na stejnojmenném summitu konaném v květnu 2023 vznikl nadační fond, jehož jedním ze zakladatelů je také Česká unie sportu.

27.09.2023

Od srpna nově platí zákon o ochraně oznamovatelů, který organizacím s 50 a více zaměstnanci nařizuje vytvořit podmínky pro oznámení o možném protiprávním jednání a poskytovat ochranu osobě, která oznámení učinila. JUDr. Alexander Vachta připravil pro sportovní kluby analýzu právní situace včetně širšího kontextu.

více »
08.09.2023

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby vyloučené kvůli formálním chybám z financování z programů Můj klub 2023 a MK Pohyb a zdraví 2023 mají nyní druhou šanci dotaci získat. NSA vypsala 2. kolo dotačních výzev a zároveň vypracovala návod k vyplnění žádosti s vyznačenými nejčastějšími chybami.

více »
20.07.2023

Letos na konci roku uplyne lhůta, kdy se tzv. nedostatečně identifikovaní vlastníci mohou o svůj majetek přihlásit. Podle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zůstává dosud až 150 tisíc nemovitostí s nejasným majitelem. Potíže s identifikací jsou nejen u fyzických osob, ale i spolků.

více »
22.05.2023

Ve středu 17.5.2023 proběhlo v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3 jednání 34. valné hromady Pražské tělovýchovné unie. Na jednání byli pozváni zástupci celkem 443 členských subjektů (zástupci 415 tělovýchovných jednot a sportovních klubů a zástupci 28 členských sportovních svazů).

více »
HLEDAT V DALŠÍCH ČLÁNCÍCH
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.