Poskytujeme servis sportovním klubům a svazům

411

Tělovýchovných
jednot a klubů

134 345

Registrovaných
sportovců

1 030

Sportovních
oddílů

28

Sportovních
svazů

12.09.2022

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila Dodatek č. 3 k Výzvě Můj klub 2022 – 2. kolo – https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/muj-klub-2022-2-kolo/, kterým prodloužila datum ukončení příjmu žádostí na 26. 09. 2022 do 12:00 hod.

07.09.2022

Vzhledem k překročení alokace u Výzvy č. 13/2022 „Provoz a údržba 2022“ stanovila Národní sportovní agentura poměr pro krácení dotací, a to v hodnotě 0,5. Poměr může být ještě zpřesněn po zahájení procesu administrace přijatých žádostí.

05.09.2022

31. 8. 2022 vyhlásila Národní sportovní agentura investiční výzvu Regiony TJ/SK 2022. Ta je zaměřena na podporu lokální sportovní infrastruktury v ČR (vyjma jednooborových sportovišť jako je fotbalové, atletické nebo tenisové hřiště; nezpůsobilé jsou též velkokapacitní sportoviště). Žádosti se mohou podávat v termínu 15.9. až 16.10.2022 do 12:00.

03.10.2022

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování mládeže. Z výzvy je zřejmé, že bez datové schránky se žadatelé neobejdou.

více »
05.09.2022

Národní sportovní agentura zveřejnila dodatek č. 2 k výzvě Můj klub 2022 – 2. kolo, kterým upřesnila okruh způsobilých žadatelů. Bod 6.1 původní výzvy je upraven tak, že z okruhu způsobilých žadatelů byli odebráni žadatelé, kteří na podzim 2021 nepodávali žádost o dotaci v rámci výzvy č. 14/2021.

více »
01.09.2022

Problematika plné moci pro zastoupení člena spolku na zasedání nejvyššího spolkového orgánu není v textu občanského zákoníku výslovně zmíněna, natož didakticky upravena. JUDr. Alexander Vachta proto připravil analýzu stávající právní situace a zamyšlení nad principem plné moci k zastupování v takovýchto případech.

více »
25.08.2022

Hlavní město Praha pořádá již po desáté u mladých sportovců oblíbenou akci Měsíc náborů do sportovních klubů. V rámci tohoto projektu jsou pražským dětem otevřeny možnosti vyzkoušet si sport, který se jim líbí. Zapojte i váš klub!

více »
HLEDAT V DALŠÍCH ČLÁNCÍCH
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.