NAŠE ČINNOST

Pražská tělovýchovná unie je dobrovolným sdružením tělovýchovných jednot , sportovních klubů a sportovních svazů se sídlem na území hlavního města Prahy. Je zároveň ve smyslu stanov České unie sportu držitelem licence pro činnost regionálního sdružení České unie sportu v Praze a rovněž podle týchž stanov vykonává činnost krajského pracoviště svazů.

Pražská tělovýchovná unie je především odborným pracovištěm zajišťujícím metodickou pomoc pro sdružené subjekty v oblasti práva, legislativy, ekonomiky, účetnictví, daní, dotací, mezd a personalistiky. Za tímto účelem zřizuje nezbytný profesionální aparát. S pomocí svých orgánů hájí zájmy sdružených subjektů vůči partnerům zabývajících se sportem na regionální i celostátní úrovni.

Kontakty

Pražská tělovýchovná unie, z.s.

Hanusova 347/16
140 00 Praha 4
IČ: 00435228

Spisová značka L 522 vedená u Městského soudu v Praze

e-mail: info@ptupraha.cz

Ing. Jaroslav Chvalný

předseda PTU, ekonomika, účetnictví, daně
tel: + 420 261 215 365
e-mail: chvalny@ptupraha.cz

JUDr. Alexander Vachta

právo a legislativa
tel: + 420 261 213 916
mail: vachta@ptupraha.cz

Ing. Veronika Nešpůrková

agenda tělovýchovných jednot a sportovních svazů
tel: + 420 261 215 365
e-mail: nespurkova@ptupraha.cz

Ing. Marta Zachovalová

agenda sportovních svazů
tel: + 420 261 215 365
e-mail: zachovalova@ptupraha.cz

Ing. Pavla Šrůtová

projektový pracovník
tel: + 420 261 215 365
e-mail: srutova@ptupraha.cz

Orgány

Valná hromada PTU

Valná hromada PTU je nejvyšším orgánem a je tvořena komorou TJ/SK a komorou svazů. Do výlučné pravomoci valné hromady PTU náleží všechna rozhodnutí o zájmech, úkolech a potřebách PTU. Valná hromada PTU je svolávána řádně zpravidla 1x v běžném roce, když její svolání je nutno písemně oznámit alespoň 15 dní předem.

Výkonný výbor PTU

Výkonný výbor PTU je řídicím orgán PTU, který koordinuje a zajišťuje činnost PTU mezi zasedáními valné hromady. Při své práci se řídí stanovami PTU a usneseními valné hromady PTU. Členy Výkonného výboru PTU ustavuje volbou valná hromada PTU. V čele výkonného výboru stojí předseda PTU.

Ve středu 30. září 2020 proběhly v rámci jednání 31. valné hromady Pražské tělovýchovné unie volby do orgánů PTU na volební období 2020 – 2024 s tímto výsledkem:

 • Ing. Jaroslav Chvalný – předseda PTU
 • František Hadaš – člen Výkonného výboru PTU z komory TJ/SK
 • Hana Kuncová – člen Výkonného výboru PTU z komory TJ/SK
 • Ing. Alena Léblová – člen Výkonného výboru PTU z komory TJ/SK
 • Richard Šach – člen Výkonného výboru PTU z komory TJ/SK
 • Ing. Martin Vaculík – člen Výkonného výboru PTU z komory TJ/SK
 • Karel Horčík – člen Výkonného výboru PTU z komory svazů
 • Ing. Jan Řádek, CSc. – člen Výkonného výboru PTU z komory svazů
 • Ing. Pavel Saic, MBA – člen Výkonného výboru PTU z komory svazů
 • Mgr. Jan Srb – člen Výkonného výboru PTU z komory svazů
 • Pavel Sušer – člen Výkonného výboru PTU z komory svazů

Správní rada PTU

Správní rada PTU je statutárním orgánem. Má 3 členy, a to předsedu PTU, voleného oběma komorami valné hromady PTU, a 2 místopředsedy PTU, které volí ze svých členů výkonný výbor PTU.

Pro volební období 2020 – 2024 jsou členy správní rady:

 • Ing. Jaroslav Chvalný – předseda
 • Mgr. Jan Srb – místopředseda
 • Ing. Martin Vaculík – místopředseda

Kontrolní komise PTU

Kontrolní komise PTU má 3 členy a v její kompetenci je provádění kontroly a přezkoumávání ekonomických a právních operací uskutečňovaných v rámci PTU.

Ve volebním období 2020 – 2024 bude komise pracovat v následujícím složení:

 • Pavla Černá – předsedkyně kontrolní komise
 • Martin Linert – člen kontrolní komise
 • Bedřich Skála – člen kontrolní komise

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.