Zastropování cen energií od nového roku

25.11.2022

Vláda schválila novelu nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Nově tak automaticky dojde k zastropování cen od 1.1.2023 i u dalšího typu zákazníků – připojených k distribuční soustavě na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, pokud jsou sportovní organizací zapsanou v Rejstříku sportu NSA.

více »

Plná moc k zastoupení na valné hromadě

01.09.2022

Problematika plné moci pro zastoupení člena spolku na zasedání nejvyššího spolkového orgánu není v textu občanského zákoníku výslovně zmíněna, natož didakticky upravena. JUDr. Alexander Vachta proto připravil analýzu stávající právní situace a zamyšlení nad principem plné moci k zastupování v takovýchto případech.

více »

Zdravotní prohlídky a způsobilost ke sportu

31.05.2021

I když několik posledních let nenastaly v této oblasti výrazné změny, dochází ve sportovním prostředí často k podceňování zdravotní legislativy. Článek proto přibližuje několik základních bodů, které by zejména rodiče sportujících dětí, ale i kluboví funkcionáři, měli znát a dodržovat.

více »

Amatérský sport nelze zaměňovat s profesionálním

20.04.2020

S účinností od 20.4. vláda povolila venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek. Toto nové uvolnění pravidel nelze žádném případě vztahovat na organizovaný amatérský, rekreační či jinak jen kondiční sport.

více »

Uchovávání zápisů z jednání nejvyššího orgánu: nová povinnost pro spolky

09.03.2020

Parlament ČR dne 21.1.2020 schválil novelizaci občanského zákoníku, který s účinností od 1.1.2021 nařizuje právnickým osobám, tedy i spolkům, uchovávat zápisy z jednání svého nejvyššího orgánu i s přílohami (fyzicky či elektronicky), a to po celou dobu své existence.

více »

Máte aktuální informace ve Spolkovém rejstříku?

13.09.2019

V roce 2014 byla všechna tehdejší občanská sdružení zapsána do spolkového rejstříku a TJ/SK i svazy měly povinnost do tří let aktualizovat své údaje. Tato lhůta však není jediná, na kterou si spolky musí dávat pozor – každá zásadní změna by měla být do rejstříku bezodkladně zapsána! Článek přináší stručný přehled, který vám pomůže změny v rejstříku provést.

více »

K 1.8.2019 byla zřízena Národní sportovní agentura

02.08.2019

Ke dni 1. 8. 2019 se zřizuje Národní sportovní agentura, která od 1. 1. 2020 přebírá od MŠMT kompetence v oblasti státní politiky ve sportu.  Agentura bude rozdělovat dotační prostředky ze státního rozpočtu pro rok 2021, odpovídající výzvy bude vyhlašovat průběžně v roce 2020.

více »

Upozornění na blížící se termín pro žadatele Výzvy V3 MŠMT

19.12.2018

MŠMT připomíná, že všichni žadatelé investiční Výzvy V3 (Sport, investice 2019/2020) mají povinnost zápisu svých sportovních zařízení do Rejstříku MŠMT do 31.12.2018. Tuto povinnost zápisu nemůže za žadatele splnit žádná střešní organizace.

více »

Evidence skutečných majitelů

30.11.2018

Letos byl spuštěn nový neveřejný rejstřík Ministerstva spravedlnosti. Spolky mají povinnost se do něj zapsat nejpozději do 1.1.2021. TJ/SK ve skutečnosti „majitele“ nemají, nicméně zapisují na příslušný rejstříkový soud osoby plnící roli statutárního orgánu. Spolky jsou osvobozeny od soudního poplatku za zápis ve výši tisíc korun. Za nesplnění povinnosti nejsou v tuto chvíli stanoveny žádné přímé sankce.

více »

Zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin

18.11.2018

Nezapomeňte na povinnost zveřejnit spolkovou účetní závěrku u rejstříkového soudu do konce kalendářního roku. Tento závazek mají od roku 2016 se zpětnou platností až k roku 2014 všechny tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které se po změně občanského zákoníku staly spolky.

více »
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.