Nemovitosti bez majitele propadnou státu

Letos na konci roku uplyne lhůta, kdy se tzv. nedostatečně identifikovaní vlastníci mohou o svůj majetek přihlásit. Podle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zůstává dosud až 150 tisíc nemovitostí s nejasným majitelem. Potíže s identifikací jsou nejen u fyzických osob, ale i spolků.

Chyby v evidenci pocházejí nejčastěji z období komunistické kolektivizace, a to od roku 1948 až do sametové revoluce. V padesátých letech byla dokonce evidence vlastnictví nemovitostí ve veřejném registru na určitou dobu úplně zrušena. Navíc tělovýchovné jednoty včetně svého majetku byly zákonem vřazeny do monopolu Československého svazu tělesné výchovy. Odvozenou samostatností byly tím pádem vyloučeny z úředního přidělení IČO, tedy jedinečného identifikátoru, což následně v 90. letech komplikovalo restituce vlastnictví nemovitostí.

V minulém desetiletí sportovní kluby a tělovýchovné jednoty prošly díky novému Občanskému zákoníku transformací z občanských sdružení na právní formu spolků, a to včetně povinnosti zápisu některých údajů do veřejného soudního rejstříku. Valná většina ve stejnou chvíli provedla i aktualizaci svého názvu. Pokud v té době byl spolek zároveň vlastníkem zapsaným v Katastru nemovitostí a neučinil oznámení o změně názvu na příslušný Katastrální úřad, mohl na listu vlastnictví dané nemovitosti zůstat ještě jejho původní název. Takový list vlastnictví tím pádem trpí vadou neidentifikovatelného vlastníka a nemovitost na něm zapsaná je považována za nemovitost opuštěnou.

Spolky mají do konce letošního roku čas se o svůj majetek Katastrálnímu úřadu přihlásit. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jen tento rok řešil tisíce případů, sám se navíc snaží majitele nemovitostí hledat. Seznam nemovitostí s neidentifikovatelnými vlastníky naleznete na webové stránce úřadu ZDE.

Podrobný rozbor JUDr. Vachty si můžete stáhnout ZDE

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.