Amatérský sport nelze zaměňovat s profesionálním

S účinností od 20.4. vláda povolila venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek. Toto nové uvolnění pravidel nelze žádném případě vztahovat na organizovaný amatérský, rekreační či jinak jen kondiční sport.

Vážení sportovní přátelé v členských TJ/SK a svazech,

s připomínkou, že celý stát se i nadále, tedy i dnes, nachází ve vyhlášeném nouzovém stavu podle krizového zákona s plejádou různých omezení i pro „organizovaný sport“, a také z opatrnosti (na základě Vašich dotazů) = vzhledem k aktuálnímu – dnem 20.4.2020 – dílčímu „rozvolnění“ podmínek „tréninku na venkovních sportovištích“ pro „profesionální sport“, považujeme za důležité Vás upozornit, že tréninky pro amatérský nebo rekreační sport na venkovních sportovištích – i dnem 20.4.2020 a následující dny – jsou možné JEN v parametrech uvedených v usnesení vlády č. 395 ze dne 6.4.2020, jak nabylo účinnosti dnem 7.4.2020 – výkladové stanovisko k němu naleznete v článku ZDE a jest nadále účinné i 20.4.2020!

Aktuální „rozvolnění“ JEN pro profi-sport, resp. jeho parametry se v žádném případě nevztahují na organizovaný amatérský, rekreační či jinak jen kondiční sport, když jeho „provozní omezené podmínky“ v rozsahu výkladu ze dne 8.4.2020 byly také dříve zveřejněny a nadále – i dnem 20.4.2020 – trvají!!

Z opatrnosti přinášíme (upravené/zvýrazněné) celé znění tzv. „Doporučení ke specifickým požadavkům“ Ministerstva zdravotnictví,  které se dnem 20.4.2020 vztahuje JEN na tréninky profesionálního sportu:

SPECIFICKÉ POŽADAVKY

vlády ČR, Ústředního krizového štábu a ministerstva zdravotnictví ČR

platné a účinné dnem 20.4.2020 do odvolání nebo jiné změny

k dodržení podmínek pro venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek

!Týká se JEN sportovců s profesionální smlouvou (nebo) vrcholových sportovců zařazených v tzv.resortních centrech MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT! ( ! nikoli tedy amatérských nebo rekreačních sportovců ! )!

  • Trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
  • na sportovišti se nachází jen skupina společně sportujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,
  • mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
  • sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení,
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení,
  • lze připustit používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

text upravil/zvýraznil = JUDr.Alexander Vachta = 20.4.2020

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.