Blíží se spuštění Rejstříku sportovců

01.06.2018

1. 7. 2018 bude spuštěn informačním systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních. Zástupci ČUS se dohodli s MŠMT, že členské kluby ČUS se nebudou muset samostatně registrovat za předpokladu, že mají v IS ČUS potřebné údaje.

více »

GDPR a organizovaný sport

30.04.2018

Článek přináší koncentrované zamyšlení nad problematikou GDPR v kontextu aktuálně platné legislativy a koncepčně profiluje zpracování osobních údajů ve sportovních spolcích na pozadí spolkového a sportovního účelu.

více »

Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů vytvořený dle zásad GDPR

23.04.2018

Česká unie sportu (ČUS) ve spolupráci s odbornou firmou již několik měsíců pracují na metodice, která by usnadnila členským subjektům aplikaci GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Prvním harmonizačním krokem je splnění informační povinnosti vůči členům sportovních spolků a vzorový formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů.

více »

Spolky – pozor nejen na rizika Registru smluv od 1.7.2017

03.10.2017

V posledních týdnech se vyskytla alarmující zpráva, že spolkům, které dostávají státní dotace, hrozí od 1. 7. 2017 riziko pozbytí platnosti těchto dotačních rozhodnutí, pokud do tří měsíců od vystavení nebudou zveřejněny v registru smluv. Dle právního názoru PTU, který se opírá o Metodický pokyn MVČR, ovšem rozhodnutí o přidělení dotace nelze považovat za smlouvu – a tedy není důvod se v tomto znepokojovat.

více »

Od 1. 1. 2018 zrušen STATUS, NIKOLI však veřejná prospěšnost

26.09.2017

Zákonem č. 303/2017 Sb. bylo „derogačně intervenováno“ do znění občanského zákona č. 89/2012 Sb., a to tak, že s účinností od 1. 1. 2018 se ruší „Status veřejné prospěšnosti“, ALE nadále jest zachována sama „veřejná prospěšnost“.

více »

Obsahuje vaše členská přihláška vše potřebné?

22.09.2017

Členská základna tvoří podstatu každého spolku, i toho sportovního. Formulář přihlášky je proto logickým až nepostradatelným formálním krokem, kterým osoba vyjádří zájem o členství a klub získá potřebné základní informace. Na co by neměl žádný klub ani jednota při sestavování přihlášky pro své budoucí členy zapomenout?

více »

Jak a kdy založit účetní závěrku do Sbírky listin?

14.09.2017

Všechny účetní jednotky (bez ohledu na způsob účtování), které jsou dle zákona zapsány ve veřejném rejstříku, nebo ty, kterým to stanoví zvláštní právní předpis, mají povinnost zveřejňovat účetní závěrky ve Sbírce listin. Od roku 2016 mají tuto povinnost také spolky, pobočné spolky, nadace, ústavy i společenství vlastníků jednotek.

více »

Rejstříkové soudy již začaly vyzývat spolky k odstranění nedostatků

28.07.2017

Nejpozději do 1. 1. 2017 měly mít všechny spolky přizpůsobeny své stanovy a hlavně zápisy ve spolkovém rejstříku nové právní úpravě. Po tomto termínu začaly rejstříkové soudy kontrolovat splnění zákonných povinností.

více »

Sportoviště a zákaz kouření od 31.5.2017 přísněji

01.06.2017

Na konci května 2017 nastala účinnost nového zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který má dopad nejen na provozovatele stravovacích zařízení, ale také na provozovatele sportovišť či organizátory sportovních akcí.

více »

Zdravotní dozor na sportovní akci

04.05.2017

Odpovědnost za adekvátní zajištění bezpečí účastníků sportovní či kulturní akce nese vždy její pořadatel. Otázkou zůstává, jak určit rozsah těchto „adekvátních“ opatření včetně zajištění zdravotního dozoru.

více »
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.