K 1.8.2019 byla zřízena Národní sportovní agentura

Ke dni 1. 8. 2019 se zřizuje Národní sportovní agentura, která od 1. 1. 2020 přebírá od MŠMT kompetence v oblasti státní politiky ve sportu.  Agentura bude rozdělovat dotační prostředky ze státního rozpočtu pro rok 2021, odpovídající výzvy bude vyhlašovat průběžně v roce 2020.

MŠMT bude naposledy vyhlašovat dotační výzvy v oblasti podpory sportu na podzim 2019 pro rok 2020, posléze rozhodne o žádostech, vyplatí a vyúčtuje je s příjemci dotace a zkontroluje plnění podmínek dotace. V roce 2020 již bude vyhlašovat dotační programy a odpovídající výzvy na rok 2021 Agentura. MŠMT definitivně ukončí činnost v oblasti podpory sportu v polovině roku 2021.

Kromě přechodu kompetencí z MŠMT na Agenturu došlo také ke změnám některých podrobností zápisu do Rejstříku sportu. Nově budou vybrané aspekty zápisu do rejstříku stanoveny vyhláškou, kterou podle novely zákona o podpoře sportu vydává Agentura.

Dle zprávy MŠMT se novinky budou týkat především následujících tří oblastí:

1. Zápis a editace údajů sportovních organizací 

Podrobnosti rozsahu údajů o sportovní organizaci a způsob jejich zápisu stanoví Agentura vyhláškou.

2. Identifikační údaje fyzických osob ve sportu

Nově bude identifikátorem zapisovaných sportovců a trenérů rodné číslo. MŠMT se ve spolupráci s Ministerstvem vnitra pokusí zajistit automatické zapsání rodného čísla do rejstříku u fyzických osob, jejichž záznam již byl pro účely rejstříku vůči základním registrům ověřen. U nově zapisovaných fyzických osob budou sportovní organizace zapisovat již rodná čísla. Jakmile tomu bude rejstřík technicky přizpůsoben, budou sportovní organizace informovány prostřednictvím internetových stránek rejstříku.

3. Zápis údajů o sportovních zařízeních do rejstříku

Poslanecká novela zákona uvádí, že Agentura vyhláškou stanoví rozsah údajů o sportovním zařízení. Do doby, než Agentura vydá vyhlášku, chybí MŠMT právní opora pro shromažďování údajů o sportovních zařízeních a toto je v současné chvíli pozastaveno. Dokud nevstoupí předpokládaná vyhláška v účinnost, nemůže být zápis sportovního zařízení do rejstříku podmínkou pro poskytnutí dotace na rok 2020, a to ani ve výzvě.

Zdroj: MŠMT

Vzhledem k tomu, že v současné chvíli ještě není nastaven praktický chod Agentury (Agentura nemá vedení ani zaměstnance), stejně tak není Rejstřík přizpůsoben poslednímu znění zákona o podpoře sportu (ani v něm zatím nelze z technických důvodů aktualizovat již zapsané údaje), je třeba vyčkat na vydání vyhlášky, která stanoví rozsah a způsob zapisovaných údajů do Rejstříku sportu, nebo na další informace ze strany Agentury či MŠMT, které upřesní všechny navrhované změny.

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.