Jak a kdy založit účetní závěrku do Sbírky listin?

14.09.2017

Všechny účetní jednotky (bez ohledu na způsob účtování), které jsou dle zákona zapsány ve veřejném rejstříku, nebo ty, kterým to stanoví zvláštní právní předpis, mají povinnost zveřejňovat účetní závěrky ve Sbírce listin. Od roku 2016 mají tuto povinnost také spolky, pobočné spolky, nadace, ústavy i společenství vlastníků jednotek.

více »

Rejstříkové soudy již začaly vyzývat spolky k odstranění nedostatků

28.07.2017

Nejpozději do 1. 1. 2017 měly mít všechny spolky přizpůsobeny své stanovy a hlavně zápisy ve spolkovém rejstříku nové právní úpravě. Po tomto termínu začaly rejstříkové soudy kontrolovat splnění zákonných povinností.

více »

Sportoviště a zákaz kouření od 31.5.2017 přísněji

01.06.2017

Na konci května 2017 nastala účinnost nového zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který má dopad nejen na provozovatele stravovacích zařízení, ale také na provozovatele sportovišť či organizátory sportovních akcí.

více »

Zdravotní dozor na sportovní akci

04.05.2017

Odpovědnost za adekvátní zajištění bezpečí účastníků sportovní či kulturní akce nese vždy její pořadatel. Otázkou zůstává, jak určit rozsah těchto „adekvátních“ opatření včetně zajištění zdravotního dozoru.

více »

Odpovědnost členů volených orgánů ve spolku

20.03.2017

Nový občanský zákoník dává na bedra členů orgánů (nejen statutárního) mnohem větší odpovědnost za své chyby, než na jakou bývali zvyklí a než jakou mají třeba běžní zaměstnanci. Proti negativním důsledkům se však lze chránit D&O pojištěním. 

více »

Splendid isolation (českých) spolků = u konce (!)

13.03.2017

Od 1.1.2014, „natvrdo“ pak od 1.1.2017, dochází k poměrně razantní změně spolkové idyly, kdy spolky jsou podrobeny stejné (formální) míře státní regulace, in fine i „byrokratizace“, jako všechny ostatní typy soukromých korporací.

více »

EET vstupuje do druhé etapy

10.02.2017

Po první etapě zavádění režimu elektronické evidence tržeb čeká podnikající fyzické osoby a právnické osoby s podnikatelskou činností (tedy i spolky provozující vedlejší hospodářskou činnost) druhá vlna, která bude spuštěna 1. 3. 2017.

více »

Týká se vás elektronická evidence tržeb?

20.09.2016

Zástupci tělovýchovných jednot a sportovních klubů se v poslední době velmi často (a oprávněně) ptají, zda se zákon o evidenci tržeb týká také jejich ekonomické činnosti. Následující text by měl sloužit k základní orientaci v problematice elektronické evidence tržeb.

více »

Spolky budou i nadále osvobozeny od soudních poplatků

11.07.2016

Na základě zvláštní novely č. 335/2014 Sb. byly spolky dočasně – tedy pro období od 29. 12. 2014 do 30. 6. 2016 – osvobozeny od placení soudních poplatků podle zákona č. 549/1991 Sb., a to v záležitosti zápisu nebo změny do soudního spolkového rejstříku. Toto osvobození platí díky novele zákona i nadále.

více »

K případnému vlivu EET na provoz sportovních spolků

07.07.2016

V posledních 3 letech byly a jsou všechny (dobrovolné) spolky, dříve tzv. občanská sdružení, mezi něž patří nejen tělovýchovné jednoty a kluby, ale i sportovní svazy, vystaveny výjimečnému a značně zatěžujícímu „normativně-legislativnímu“ tlaku ze strany státu.

více »
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.