Ochrana oznamovatelů se většiny TJ/SK nedotýká

Od srpna nově platí zákon o ochraně oznamovatelů, který organizacím s 50 a více zaměstnanci nařizuje vytvořit podmínky pro oznámení o možném protiprávním jednání a poskytovat ochranu osobě, která oznámení učinila. JUDr. Alexander Vachta připravil pro sportovní kluby analýzu právní situace včetně širšího kontextu.

Tak jako ve sportu rozhodčí v případě faulu či jiného přestupku proti sportovním pravidlům píská na píšťalku, anglický ekvivalent whistleblowing se používá pro oznámení nekalých praktik, korupce či protiprávního jednání. Členské státy Evropské unie se v roce 2019 shodly na tom, že soukromé osoby hrají klíčovou úlohu při odhalování korupce a dalších poškození veřejného zájmu, a je proto třeba je legislativně chránit před možnými odvetnými opatřeními, kterým by mohly ze strany svého zaměstnavatele čelit.

Česká republika aplikovala evropskou směrnici do naší legislativy v podobě zákona č.171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, který vešel v platnost na začátku letošního srpna. Tato legislativa nařizuje organizacím umožnit a vyhodnocovat oznámení jejich zaměstnanců a spolupracovníků na protiprávní jednání nejen z oblasti předpisů EU, ale také se znaky trestných činů a dokonce i přestupků (s pokutovou hranicí 100 tis. Kč).

Zákon nicméně omezuje svou platnost pouze na vymezené typy subjektů, mezi které patří zejména obce, státní správa nebo pojišťovny a ostatních právnických osob se týká, pouze pokud jsou zaměstnavateli zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců (a to jak kmenových, tak dohodářů). Drtivá většina sportovních spolků není tedy touto novou legislativou dotčena a nemusí zřizovat vnitřní oznamovací systém. 

Větší tělovýchovné jednoty a sportovní svazy, které spadají do kategorie zaměstnavatele od 50 zaměstnanců, ale zároveň nepřekračují hranici 250 zaměstnanců, mají povinnost zavést vnitřní oznamovací systém do 15. prosince 2023. Zaměstnanci menších spolků mají možnost využít k oznámení externí oznamovací systém, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti na webové adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

PODROBNÝ ROZBOR JUDR. VACHTY SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.