Seminář „DPH v podmínkách sportovních organizací“ překonal očekávání

1. listopadu se uskutečnil další ze vzdělávacích kurzů, které Pražská tělovýchovná unie zajišťuje pro své členy. Dlouhodobá spolupráce s městskou částí Prahou 4 opět pro účastníky zajistila příjemné prostory, a tak se zástupci tělovýchovných jednot a sportovních klubů mohli plně soustředit na diskuzi o této komplikované tematice s předsedou PTU.

Semináře se zúčastnilo okolo 40 zástupců nejen pražských sportovních organizací – klubů i svazů. Ti si nejprve vyslechli přednášku Ing. Jaroslava Chvalného a následně se získané poznatky společně snažili aplikovat do své každodenní praxe. Plánovaný časový harmonogram byl nakonec díky velkému zájmu zúčastněných prodloužen o polovinu více, než jak bylo původně plánováno.

Přednáška byla věnována oblasti DPH od A do Z: nejprve byly zopakovány některé základní informace, jako co je předmět daně, osoba povinná k dani a podobně. Následně se probíraly konkrétnější body jako nejčastější chyby v daňových dokladech nebo specifika jako počítání koeficientu či reverse charge a končilo se podrobnostmi na úrovni DPH ve vztahu k dotacím nebo přenesená daňová povinnost.

Všem zástupcům spolků děkujeme za účast a projevený zájem

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.