Mohou kluby, které vedou jednoduché účetnictví, žádat o státní dotace?

V souvislosti s vyhlášením nového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. VIII s názvem „Organizace sportu ve sportovních klubech“ se mezi zainteresovanými subjekty začala diskutovat otázka, zda mohou tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (TJ/SK), které vedou tzv. jednoduché účetnictví žádat o státní dotace.

V materiálu MŠMT „Státní podpora sportu pro rok 2016“ je uvedeno, že jak příjemce, tak konečný příjemce dotace – tedy TJ/SK- musí vést účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona však spolky mohou vést nejen „podvojné“ účetnictví, ale při splnění určitých podmínek i „jednoduché“ účetnictví.

Klíčová je však úvodní preambule výše zmíněného materiálu, ve které se hovoří o tom, že zásady státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace (kterými jsou i TJ/SK) jsou vyhlášeny v souladu s usnesením vlády České republiky č. 92/2010. Šestistránkový dokument popisuje zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. V druhé části v bodu 21) jsou stanoveny povinnosti pro NNO a pod písm. i) je stanovena povinnost vést podvojné účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb.

Z těchto skutečností vyplývá, že TJ/SK, které vedou „jednoduché“ účetnictví prozatím nemohou čerpat státní dotace. Nicméně v souvislosti se změnou zákona o účetnictví (viz článek JUDr. Vachty o této problematice zde) bude ČUS usilovat o změnu postoje MŠMT (resp. o úpravu zmíněného usnesení vlády).

Vzhledem k výše uvedeným důvodům bude Česká unie sportu (resp. Pražská tělovýchovná unie) přijímat i žádosti o dotaci z programu MŠMT č. VIII i od TJ/SK, které aktuálně vedou „jednoduché“ účetnictví. V případě zachování status quo (tedy v případě, že nedojde ke změně usnesení vlády nebo ke změně výkladu MŠMT), pak budou mít TJ/SK dvě možnosti. První možností je případnou dotaci odmítnout (resp. dotace nebude přidělena) nebo od roku 2016 přejít na podvojné účetnictví. Ve druhém případě je Pražská tělovýchovná unie připravena dotčeným TJ/SK s vedením „podvojného“ účetnictví pomoci.

Ing. Jaroslav Chvalný
předseda Pražské tělovýchovné unie

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.