Semináře pro ekonomické pracovníky sportovních spolků se setkaly s pozitivním ohlasem

16.03.2016

V druhé půlce února 2016 proběhly v prostorách Nuselské radnice tradiční semináře pro ekonomické pracovníky sportovních klubů a tělovýchovných jednot, které PTU uspořádala ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 4.

Letošních seminářů se zúčastnilo 160 osob, které si vyslechly přednášky na téma:

  • příjmy TJ/SK z dotací a příspěvků,
  • rozdělení výnosů a nákladů (resp. příjmů a výdajů) z hlediska daně z příjmů,
  • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015,
  • vyplňování finančních výkazů v IS ČUS,
  • postup sestavení přílohy k účetní závěrce za rok 2015,
  • informace o znovuzavedení jednoduchého účetnictví (novela zákona o účetnictví + vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví),
  • změny v podvojném účetnictví od 1. 1. 2016 vyplývající z novely zákona o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb. (např. zavedení kategorizace účetních jednotek, povinnost zveřejňování účetní závěrky u spolků atd.),
  • změny v účetních výkazech od roku 2016.

Ekonomické a daňové záležitosti byly doplněny o informace ohledně:

  • technické novely NOZ aekonomicke_seminare
  • nového informačního systému České unie sportu (IS ČUS) zejména se zaměřením na webovou prezentaci výstupů z IS.

 

Všem zástupcům spolků děkujeme za účast a těšíme se na setkání v roce 2017.

 

Ing. Jaroslav Chvalný

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.