IS ČUS má nové funkce, které vám usnadní práci

On-line informační systém České unie sportu (IS ČUS), který byl spuštěn loni v létě a který najdete na webu https://iscus.cz, doznal změn. Za prvního půl roku fungování systému docházelo pravidelně k drobným opravám a úpravám, v druhé půlce března pak systém doznal značného rozšíření, a to zejména z hlediska funkčnosti pro správce TJ/SK. Jednoty a kluby mají nyní v IS ČUS k dispozici nové sekce „Historie“ a „Reporty“.

Nové funkce v IS ČUS by měly správcům TJ/SK usnadnit práci, když např. potřebují zajistit podklady pro žádosti o dotace, nebo potřebují získat informace o stavu a složení členské základny.

Sekce „Reporty“ obsahuje 4 možnosti pro generování statistik, a to:

  • jmenný report členů
  • číselný report podle sportů
  • číselný report podle oddílů
  • číselný report fyzických osob

V rámci „Jmenného reportu členů“ si mohou správci TJ/SK vygenerovat statistiku členů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a sport s tím, že vygenerovaný seznam může být upraven podle několika kritérií (např. věk, sport, oddíl atd.).

V rámci číselných reportů si mohou správci TJ/SK vygenerovat statistiky s údaji o členské základně (vždy ve členění muži, ženy, celkem). Pro generování statistik je možné – obdobně jako u jmenného reportu – zadat různá kritéria, která pak mají vliv na vygenerovanou statistiku.

Ve všech reportech jsou v záhlaví políčka „Vztažné datum“ a „Zdroj dat“. Vztažné datum určuje, k jakému dni se počítají zadané věkové kategorie. Zdroj dat vybírá, z jakých údajů bude report vycházet. Na výběr jsou dvě možnosti – z aktuálních dat (tedy z průběžných dat, která se mohou v průběhu roku měnit v závislosti na úpravách členské základny v rámci IS ČUS) nebo z dat, která byla v systému uložena k poslednímu dni předcházejícího roku.

V rámci sekce „Historie“ si mohou správci TJ/SK zobrazit historický vývoj členské základny od roku 1997. Údaje jsou vždy k 31. 12. daného roku a náhled zobrazuje kromě počtu oddílů a počtu členů v rozdělení na muže a ženy také report podle věkových kategorií a pohlaví. Počty členů v tabulkách jsou součtem počtu členů v jednotlivých sportech/oddílech v rámci TJ/SK. Nejedná se tedy o počet fyzických členů (tzn. údaje obsahují duplicity). Časem by tyto historické údaje měly být doplněny o počty fyzických členů (bez duplicit).

Pro snazší orientaci v nových sekcích IS ČUS bude připraven manuál, který bude zveřejněn na webu PTU v sekci „Dokumenty“ koncem dubna 2016.

Pro více informací se prosím obracejte na paní Veroniku Nešpůrkovou (tel.: 261 215 365, e-mail:nespurkova@ptupraha.cz).

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.