Pozvánka na jednání 27. Valné hromady Pražské tělovýchovné unie

03.05.2016

Výkonný výbor Pražské tělovýchovné unie si dovoluje pozvat všechny subjekty sdružené v PTU na jednání 27. valné hromady, které se uskuteční v kongresovém centru hotelu Olšanka v úterý 17. 5. 2016.

Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce.

Předpokládaný časový harmonogram:

16:00 – 17:00 hod. příjezd, prezence účastníků jednání
17:00 – 20:00 hod. jednání valné hromady PTU

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

Ing. Jaroslav Chvalný

 

Pozn.: Delegační lístky (příloha č. 2 uvedená v pozvánce) spolu s podkladovými materiály pro jednání valné hromady byly odeslány sdruženým TJ/SK i svazům na adresy subjektů začátkem května t.r.

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.