Česká unie sportu schválila rozdělení příspěvků na provoz a údržbu sportovních zařízení v roce 2016

Výkonný výbor České unie sportu na svém jednání dne 21. 6. 2016 schválil rozdělení dotací z programu MŠMT č. IV (údržba a provoz sportovních zařízení) na rok 2016. Mezi jednoty a kluby, které uplatnily žádost o neinvestiční dotaci prostřednictvím ČUS a jejichž žádosti byly ze strany MŠMT akceptovány, bude rozděleno 20 mil. Kč.

Kritériem pro rozdělení dotací mezi TJ/SK byly mj. náklady na údržbu sportovních zařízení a úhradu energií v roce 2015 (část účtu 501, 502, 511 a 518).

V následujícím přehledu jsou uveřejněny TJ/SK, jejichž žádosti o příspěvek na provoz a údržbu administruje Pražská tělovýchovná unie. Tyto jednoty a kluby po splnění všech podmínek obdrží finanční prostředky z České unie sportu:

cus-tab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě dotací z České unie sportu bude PTU na základě dohody ČUS a některých národních sportovních svazů administrovat také dotace pro pražské TJ/SK, kterým byla přidělena dotace z Fotbalové asociace ČR, České jezdecké federace a Českého svazu kanoistů. Rozdělení prostředků mezi TJ/SK, které žádaly prostřednictvím sportovních svazů, bude uvedeno v samostatném článku.

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.