Proběhla volba místopředsedů PTU a předsedy kontrolní komise

30.06.2016

V úterý 17. 5. 2016 se uskutečnila 27. valná hromada Pražské tělovýchovné unie, z.s., která mimo jiné zvolila na volební období 2016 – 2020 předsedu PTU, 10 členů výkonného výboru PTU a 3 členy kontrolní komise PTU.

V úterý 17. 5. 2016 se uskutečnila 27. valná hromada Pražské tělovýchovné unie, z.s., která mimo jiné zvolila na volební období 2016 – 2020 předsedu PTU, 10 členů výkonného výboru PTU a 3 členy kontrolní komise PTU.

Podle stanov PTU je jejím statutárním orgánem správní rada PTU, která je tříčlenná a je tvořena předsedou PTU, který je volen přímo valnou hromadou PTU, a dále dvěma místopředsedy PTU, kteří jsou voleni výkonným výborem PTU. Zrovna tak předseda kontrolní komise PTU, podle stanov PTU, je volen členy kontrolní komise PTU, zvolené valnou hromadou PTU.

Na 1. zasedání výkonného výboru PTU dne 7. 6. 2016 byli na návrh předsedy PTU do funkcí místopředsedů PTU zvoleni pánové:

Ing. Martin VACULÍK (člen VV PTU zvolený komorou TJ/SK)

Mgr. Jan SRB (člen VV PTU zvolený komorou sportovní svazů)

Oba místopředsedové PTU spolu s předsedou PTU panem Ing. Jaroslavem CHVALNÝM tvoří správní radu PTU, která je podle článku č. V./B. stanov PTU statutárním orgánem PTU.

Na 1. zasedání členů kontrolní komise PTU dne 7. 6. 2016 byl aklamačně zvolen do funkce předsedy kontrolní komise PTU její člen pan JUDr. Lubomír LÁNSKÝ.

V uvedeném kontextu – podle stanov PTU – byl pro volební období 2016 – 2020 ustaven statutární orgán PTU = správní rada PTU, a také zvolen předseda kontrolní komise PTU, a to pro účely zápisu těchto osob do soudního spolkového rejstříku pod zápisovou legendou PTU.

JUDr. Alexander Vachta

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.